2014-06-08 Lễ Khai Đạo PGHH năm thứ 75

Đại Lễ Khai-Sáng nền Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO năm thứ 75

tại Toronto, Canada

          Ngày 08 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Toronto, Canada, Ban Trị-Sự Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo đã long-trọng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 âm lịch, kỷ-niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai sáng nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo.  Sau đây là bản tường-trình của Ban Trị-Sự Toronto va Các Vùng Phụ Cận:

1.   Đại lễ 18-5 bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại Armour Heights Community Centre, Toronto do đồng-đạo Tôn-Ngọc-Quang, Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS Toronto làm Điều-Hợp viên cho buổi lễ.  Về quan khách, chúng tôi nhận thấy có Đại Diện của các Tôn-giáo bạn, Hội Đoàn và cơ quan truyền thông báo chí sau đây:

 • Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ, Chủ-Nhiệm Văn Phòng Phật Học Tịnh-Quang Canada
 • Ô.B. Hiền Tài Nguyễn Tấn Phát, Đại Diện Ban Thế Đạo Cao Đài Ontario (Thánh Thất Cao Đài Kitchner) và phái đoàn.
 • Ô. Trần Cao Minh, Đại-Diện Hội Cao Niên Mississauga
 • Ô. Nguyễn Nghĩa, Đại-Diện Hội Cao Niên North York
 • Ô. Nguyễn Hữu Vững, Đại-Diện Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam Khu Bộ Ontario
 • Ô. Trần Cao Minh, Đại-Diện Hội Bảo-Tồn Văn-Hóa Hùng-Vương Mississauga
 • Ô. Nguyễn Văn Tiết, Cựu Dân-Biểu VNCH Tỉnh Long-An 1967-1975
 • Ô. Nguyễn Đức Miên, Đại Diện Thánh Thất Cao Đài Toronto
 • Ô. Đồng Văn Minh, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QL VNCH Ontario và phái đoàn
 • Ô. Lê An, Đại-Diện Hội Thân Hữu Quảng-Ngãi
 • Ô.B. Lê Minh Tuấn, Đại-Diện Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam tại Canada
 • Ô. Sa Xuân Vũ, Đại Diện Thời Báo và Đài Truyền Hình SBTN Canada.

Số đồng đạo và thân hữu đến dự có khoảng 100 người đến từ Toronto và nhiều thành phố lân cận như là:  Mississauga, Kitchener, Waterloo, Ajax, Pickering, Whitby, Oshawa.

Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang đang giới-thiệu thành phần Quan Khách tham-dự buổi lễ.

2.   Sau phần giới thiệu quan khách tham dự, Điều-Hợp viên đã mời quan khách và đồng đạo đứng lên làm lễ chào:

 • Quốc Kỳ Canada,
 • Quốc Kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa, và Đạo Kỳ,
 • Một phút tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh vì quốc gia dân tộc, và tất cả đồng bào kém may-mắn đã bỏ mình trên đường đi tìm tự-do.

Đặc biệt lễ chào Quốc kỳ VNCH và Đạo kỳ đã diễn ra hết sức nghiêm trang và hùng tráng, mọi người đều ca vang vội bài Quốc Ca VNCH.

3.   Kế đến là nghi thức hành lễ theo truyền thống của Đạo PGHH do nhiều Đồng đạo mặt áo tràng đã làm lễ dâng hương Cửu Huyền Thất Tổ và Ngôi Tam Bảo.

Sau đó, toàn thể đồng đạo hướng về chân dung Đức Thầy và xá hai xá để kỉnh lễ.

Các Đồng-Đạo đang hành lễ theo truyền-thống PGHH.

Kế tiếp, Ban Tổ-Chức xin phép Quan Khách và Đồng-đạo để làm Lễ Cầu Siêu cho Thân phụ của Đ/đ Võ Tuyết Đông. Được biết, Đồng Đạo Niên Lão VÕ-VĂN-TÂN, sanh ngày 25 tháng 3 năm 1915 â.l. tại Vĩnh Long, vừa tạ thế lúc 6 giờ tối ngày 10 tháng 5 năm Giáp-Ngọ (nhằm ngày 7/6/2014) tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, VN. Hưởng thọ 99 tuổi. Trước hết, Ban Tổ-Chức chúng tôi xin chia buồn cùng Đ/đ Võ Tuyết Đông và tang quyến, và sau đó mời Đ/đ Nguyễn Trung Hiếu hướng-dẫn lễ Lễ Cầu Siêu .

4.   Sau phần hành lễ theo truyền thống PGHH đã xong, Đđ Lương Văn Chum, Trưởng-Ban Phổ-Thông Giáo-Lý, đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính Ngài sáng tác.

Đ/đ Lương-Văn-Chum đang đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy (do chính tay Ngài viết)

5.   Kế tiếp, Đđ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ Cận, thay mặt Ban Tổ Chức đọc diễn văn chào mừng quan khách và quý đồng đạo, sau đó nói về Ý Nghĩa của ngày Đại Lễ 18-5.

Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu trình-bày Ý-nghĩa Ngày Lễ Khai-Sáng nền Đạo PGHH.

6.   Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài Viếng làng Mỹ-Hội-Đông (trang 286 – 289 SGTVTB 2004) do đồng đạo Võ-Tuyết-Đông và Đ/đ Giang-Ngọc-Hương phụ trách, đã được mọi người lặng tâm theo dõi và tán thưởng nhiệt liệt.

Đ/đ Võ-Tuyết-Đông và Đ/đ Giang-Ngọc-Hương đang phụng ngâm Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

7.   Kế tiếp, Ông Lê Minh Tuấn, Đại-Diện Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam tại Canada được mời lên diễn đàn phát biểu cảm tưởng (xin xem bài đính kèm).

Sau khi dứt lời, ông đã được quan khách và đồng đạo nhiệt liệt hoan nghinh.

8.   Kế tiếp, Ông Nguyễn Đức Miên, Đại Diện Giáo Hội Cao Đài Toronto phát biểu cảm tưởng. Ông nói rằng: Phật-Giáo Hòa-Hảo và Cao Đài là hai tôn giáo xuất phát từ VN, có nhiều điểm giống nhau, Ông ca ngợi tinh thần bảo vệ đất nước của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

9.   Tiếp theo chương-trình là phần phát biểu cảm tưởng của Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ, Chủ-Nhiệm Văn Phòng Phật Học Tịnh-Quang Canada.

10.       Kế tiếp, một vị khách đặc biệt đến từ KW, đó là hiền tài Nguyễn Tấn Phát, Đại Diện Thế Đạo Cao-Đài Ontario được mời lên phát biểu cảm tưởng.

11.       Sau cùng, đồng đạo Tôn-Ngọc-Quang, thay mặt Ban Tổ-Chức Đại Lễ đọc diễn từ cám ơn quan khách, các thân hữu, đồng đạo, và đồng hương đã đến tham dự Đại Lễ.  Ông cũng đã chân thành cám ơn các thiện nguyện viên trong Ban Tổ chức đã bỏ công khó nhọc giúp cho buổi lễ được hoàn mãn, và ca ngợi Ban Ẩm Thực đã lo chu toàn và cung hiến thực phẩm chay cho ngày Đại Lễ. Ông mời quý quan khách, thân hữu, đồng đạo, và đồng hương lưu lại để dùng bửa cơm chay thân-mật trong tình đồng hương và đồng đạo, và đây cũng là truyền thống của Đạo PGHH trong ngày Đại Lễ.

Buổi lễ đã kết thúc một cách tốt đẹp lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Tiệc chay thân mật.

Tường thuật bởi Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Toronto và Các Vùng Phụ Cận.

Comments