2012-12-16 Lễ Đản-Sinh Đức Giáo-Chủ PGHH Lần Thứ 93

Lễ Đản-Sinh Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ

Lần Thứ 93 tại Toronto, Canada

 

        Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức Lễ Đản Sinh Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ Lần Thứ 93 vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 12 năm 2012 từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.  Chương-trình buổi lễ gồm có:

  1. Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền thống PGHH (do Đ/Đ Lương-Văn-Chum phụ-trách),
  2. Sơ lược lịch-sử Đức Huỳnh Giáo-Chủ và Đạo PGHH (do Đ/Đ Lương-Văn-Chum phụ-trách),
  3. Ngâm một đoạn trong Quyển tư Giác Mê Tâm Kệ của Đức Giáo-Chủ, từ trang 133 – 136 (do Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương phụ-trách),
  4. Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30)
  5. Pháp-luận đề tài:  Tìm Hiểu về Hạnh Bố-Thí(do Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách)
  6. Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Đ/Đ Lê-Hữu-Chính và Đ/Đ Võ-Mộng-Hoàng phụ trách), và
  7. Dùng bữa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo.
Đ/đ Lương-Văn-Chum trình-bày lược sử Đức Huỳnh Giáo-Chủ và Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo.
Đ/đ Lương-Văn-Chum trình-bày sơ-lược lịch-sử Đức Huỳnh Giáo-Chủ và Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo.
 
Đ/đ Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm một đoạn trong Quyển tư – Giác Mê Tâm Kệ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Đ/đ Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm một đoạn trong Quyển tư – Giác Mê Tâm Kệ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
 
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu thuyết giảng về đề tài “Tìm Hiểu về Hạnh Bố-Thí”.
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu thuyết giảng về đề tài “Tìm Hiểu về Hạnh Bố-Thí”.
 
Comments