2012-10-14 Lễ Giỗ Ngài NGUYỄN-TRUNG-TRỰC 2012

Lễ Giỗ Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC năm 2012

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức Lễ Giỗ Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC vào Chủ Nhật 14 tháng 10 năm 2012 từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.  Chương-trình buổi lễ gồm có:

1.    Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

2.    Sơ lược lịch-sử Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần Nguyễn-Trung-Trực (do Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách),

3.    Diễn-ngâm một đoạn trong bài “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa” (từ trang 378 – 380 do Nguyễn Thị Ngọc-Mai phụ-trách),

4.    Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30),

5.    Thảo-luận đề-tài “Ý-nghĩa của hai thời cúng lạy” (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

6.    Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Lê-Hữu-Chính và Võ-Mộng-Hoàng phụ trách),

7.    Dùng bữa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo và đồng-hương,

8.    Họp bàn về hoạt-động giáo-sự tương-lai tại địa-phương (từ 2:00 – 3:30).

 
Chân dung Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Chân dung Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
 
Bàn thờ Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC.
Bàn thờ Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC.
 
Đ/đ Lê-Hữu-Chính, Điều-Hợp-Viên buổi Lễ.
Đ/đ Lê-Hữu-Chính, Điều-Hợp-Viên buổi Lễ.
 
Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH.
Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH.
 
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu trình bày Sơ lược lịch-sử Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần Nguyễn-Trung-Trực.
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu trình bày Sơ lược lịch-sử Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần Nguyễn-Trung-Trực.
 
ĐĐ. Nguyễn Thị Ngọc-Mai diễn-ngâm một đoạn trong bài “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”.
ĐĐ. Nguyễn Thị Ngọc-Mai diễn-ngâm một đoạn trong bài “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”.
 
Đ/đ Võ-Mộng-Hoàng và Lê-Hữu-Chính thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ.
Đ/đ Võ-Mộng-Hoàng và Lê-Hữu-Chính thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ.
 
Đồng-đạo tham-dự ngày Lễ Giỗ Ngài Nguyễn-Trung-Trực ngày 14-10-2012 DL.
Đồng-đạo tham-dự ngày Lễ Giỗ Ngài Nguyễn-Trung-Trực ngày 14-10-2012 DL.
 
Đ/đ Võ-Mộng-Hoàng, Thủ Bổn BTS PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận.
Đ/đ Võ-Mộng-Hoàng, Thủ Bổn BTS PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận.
 
Phần thực phẩm chay do Quý Đ/đ trong Ban Ẩm Thực cung hiến.
Phần thực phẩm chay do Quý Đ/đ trong Ban Ẩm Thực cung hiến.
 
 
Comments