2012-09-23 Lễ Vía Đức Phật-Thầy Tây-An năm 2012

Lễ Vía Đức Phật-Thầy Tây-An năm Nhâm-Thìn 2012

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức Lễ Vía Đức Phật-Thầy Tây-An vào ngày Chủ Nhật 23 tháng 9 năm 2012, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.  Chương-trình buổi lễ gồm có:

1.    Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống PGHH (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

2.    Tìm-hiểu về “Lịch-sử Đức Phật-Thầy Tây-An” (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

3.    Ngâm “Mười Điều Khuyến Tu của Đức Phật-Thầy Tây-An” (do Võ-Tuyết-Đông phụ-trách),

4.    Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30),

5.    Pháp luận đề tài  “Luật Nhân-Quả và Lý Luân-Hồi” (do Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách),

6.    Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Lê-Hữu-Chính và Võ-Mộng-Hoàng phụ trách),

7.    Dùng bữa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo.

 

Đồng-đạo tham-dự ngày Lễ Vía Đức Phật-Thầy Tây-An 23-9-2012 DL.
Đồng-đạo tham-dự ngày Lễ Vía Đức Phật-Thầy Tây-An 23-9-2012 DL.
 
ĐĐ. Lương-Văn-Chum trình bày: “Lịch-sử Đức Phật-Thầy Tây-An”.
ĐĐ. Lương-Văn-Chum trình bày: “Lịch-sử Đức Phật-Thầy Tây-An”.
 
ĐĐ. Võ-Tuyết-Đông diễn ngâm “Mười Điều Khuyến Tu của Đức Phật-Thầy Tây-An”.
ĐĐ. Võ-Tuyết-Đông diễn ngâm “Mười Điều Khuyến Tu của Đức Phật-Thầy Tây-An”.
 
 
Comments