2012-07-15 Lễ Khai-Đạo PGHH Lần Thứ 73

Giáo-Hội PGHH tại Toronto, Canada
làm Lễ kỷ-niệm 73 năm ngày khai Đạo 18/5
 
     Ngày 15 tháng 7 năm 2012 tại thành phố Toronto, Canada, Ban Trị-Sự Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo đã long-trọng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 âm lịch, kỷ-niệm 73 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai sáng nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo. Sau đây là bản tường-trình của Ban Trị-Sự Toronto và Các Vùng Phụ Cận:

1. Đại lễ 18-5 bắtđầu lúc 11 giờ sáng ngày 15-7-2012 tại Armour Heights Community Centre, Toronto do đồng đạo Lê Hữu Chính, Phó Hội Trưởng Ngoại VụBTS Toronto làm Điều-Hợp viên cho buổi lễ. Về quan khách, chúng tôi nhận thấy cóĐại Biểu của các Hội Đoàn và cơ quan truyền thông báo chí sau đây:

 • Ô. Võ Thành Trân, Đại Diện Giáo Hội Cao Đài Toronto
 • Ô. Trần-Quốc-Thiện, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QL VNCH Ontario
 • Ô. Nguyễn Văn Phép, Đại-Diện Ủy-Ban Yểm-Trợ Phong-Trào Dân-Chủ Quốc Nội Ontario
 • Ô. Trần Thanh Liêm, Chủ Tịch Cộng Đồng VN North York và Vùng Phụ Cận
 • Ô. Lê Minh Tuấn, Đại Diện Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam Khu Bộ Ontario
 • Ô. Nguyễn Văn Tiết, Cựu Dân Biểu VNCH Tỉnh Long-An 1967-1975
 • Ô. Nguyễn Hữu Nhạc, Cựu Phó Tổng Giám Đốc Sở Thanh Niên thuộc Bộ Giáo Dục VNCH.
 • Ô. Đặng Tấn Hậu, Nhân Sĩ
 • Ô. Lưu Đức Tiến, Đại Diện Trung Tâm VOVINAM Toronto
 • Ô. Nguyễn Quốc Hưng, Đại Diện Đảng Việt Tân Ontario
 • Ô. Bà Nguyễn Ngọc Duy & Hân, Đại Diện Hội Thân Hữu Quảng-Ngãi
 • Ô. Trần Minh Thành, Chủ Nhiệm Tuần Báo Việt Times

2. Sau phần giới thiệu quan khách tham dự, Điều-Hợp viên đã mời quan khách và đồng đạo đứng lên làm lễ chào:

 • Quốc Kỳ Canada,
 • Quốc Kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa, và Đạo Kỳ,
 • Một phút tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh vì quốc gia dân tộc, và tất cả đồng bào kém may-mắn đã bỏ mình trên đường đi tìm tự-do.

3. Kế đến là nghi thức hành lễ theo truyền thống của Đạo PGHH. Đđ Trần Thị Nghê (Huệ-Hạnh), Đđ Nguyễn Thị Biền, Đđ Nguyễn Trung Hiếu, và nhiều Đồng đạo mặt áo tràng đã làm lễ dâng hương Cửu Huyền Thất Tổ và Ngôi Tam Bảo.

Sau đó, toàn thể đồng đạo hướng về chân dung Đức Thầy và xá hai xá để kỉnh lễ.

4. Sau phần hành lễ theo truyền thống PGHH đã xong, Đđ Lương Văn Chum, Phó Hội Trưởng Nội Vụ BTS GH PGHH Toronto đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính Ngài sáng tác.

5. Kế tiếp, Đđ Lê Hữu Chính, Phó Hội Trưởng Ngoại VụBan Trị-Sự GH PGHH Toronto và Các Vùng Phụ Cận, thay mặt Ban Tổ Chức đọc diễn văn chào mừng quan khách và quý đồng đạo, sau đó nói về Ý Nghĩa của ngày Đại Lễ 18-5.

6. Tiếp theo chương-trình là thông-điệp của Ban Trị Sự Trung-Ương Hải Ngoại nhân ngày Đại Lễ do Đđ Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng Ban Trị SựTrung-Ương Hải Ngoại gởi đến toàn thể tín đồ PGHH trong và ngoài nước.

7. Kế đến là phần diễn ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn trong bài Diệu Pháp Quang Minh (trang 337 – 340 SGTVTB 2004) do đồng đạo Nguyễn Thị Ngọc-Mai diễn ngâm.

8. Kế tiếp, Ông Võ Thành Trân, Đại Diện Giáo Hội Cao Đài Toronto phát biểu cảm tưởng. Ông nói rằng: Phật-Giáo Hòa-Hảo và Cao Đài là hai tôn giáo xuất phát từ VN, có nhiều điểm giống nhau, Ông ca ngợi tinh thần bảo vệ đất nước của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ông đề nghị PGHH và Cao Đài nên vận động các tôn giáo bạn tại Toronto để lập ra Hội Đồng Liên Tôn tại Toronto.

Sau khi dứt lời, ông đã được quan khách và đồng đạo nhiệt liệt hoan nghinh.

9. Tiếp theo chương-trình là phần phát biểu cảm tưởng của Ông Nguyễn Hữu Nhạc, Cựu Phó Tổng Giám Đốc Sở Thanh Niên thuộc Bộ Giáo Dục VNCH, Ông là một nhà nghiên cứu tôn giáo, đặc biệt là PGHH. Theo Ông, Đức Phật Thầy Tây-An vàĐức Huỳnh Giáo-Chủ là 2 vị Phật tái thế để cứu độ chúng sanh.

10. Kế tiếp là phần phát biểu cảm tưởng của Ông Nguyễn Ngọc Duy, Chủ Tịch Hội Thân Hữu Quảng-Ngãi. Ông kể lại những kỷ niệm của Ông lúc còn ở tuổi thơ ấu về những hiểu biết sai lạc về tín đồ PGHH. Ông cho biết, đây là do hậu quả tuyên truyền của bọn CS. Ông hết lòng ca tụng lòng yêu nước của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

11. Sau cùng là phần phát biểu cảm tưởng của Ông Lê Minh Tuấn,Đại Diện Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam Khu Bộ Ontario.

12. Sau cùng, đồngđạo Lương Văn Chum, thay mặt Ban Tổ-ChứcĐại Lễ đọc diễn từ cám ơn quan khách, các thân hữu, đồng đạo, và đồng hương đã đến tham dự Đại Lễ. Ông cũng đã chân thành cámơn các thiện nguyện viên trong Ban Tổ chức đã bỏ công khó nhọc giúp cho buổi lễ được hoàn mãn, và ca ngợi Ban Ẩm Thực đã lo chu toàn và cung hiến thực phẩm chay cho ngày Đại Lễ. Ông mời quý quan khách, thân hữu, đồng đạo, và đồng hương lưu lại để dùng bữa cơm chay thân-mật trong tình đồng hương và đồng đạo, và đây cũng là truyền thống của Đạo PGHH trong ngày Đại Lễ.

Buổi lễ đã kết thúc một cách tốt đẹp lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

    Tường thuật bởi Ban Trị-Sự Giáo-Hội PGHH Toronto và Các Vùng Phụ Cận.
 
Các Đồng-Đạo và Quan khách đang cử hành lễ theo truyền-thống PGHH.

Các Đồng-Đạo và Quan khách đang cử hành lễ theo truyền-thống PGHH.

PHT. Lương-Văn-Chum đang đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy (do chính tay Ngài viết).

PHT. Lương-Văn-Chum đang đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy (do chính tay Ngài viết).

Đ/đ Nguyễn Thị Ngọc-Mai ngâm một đoạn trong bài “Diệu Pháp Quang Minh”.

Đ/đ Nguyễn Thị Ngọc-Mai ngâm một đoạn trong bài “Diệu Pháp Quang Minh”.

Ông Võ Thành Trân, Đại Diện Đạo Cao Đài Toronto phát-biểu cảm-tưởng.

Ông Võ Thành Trân, Đại DiệnĐạo Cao Đài Toronto phát-biểu cảm-tưởng.

Ông Nguyễn-Ngọc-Duy, Chủ-Tịch Hội Thân-Hữu Quảng-Ngãi phát-biểu cảm-tưởng.

Ông Nguyễn-Ngọc-Duy, Chủ-Tịch Hội Thân-Hữu Quảng-Ngãi phát-biểu cảm-tưởng.

Comments