2012-03-18 Lễ Đức Thầy thọ nạn

LỄ KỶ-NIỆM NĂM THỨ 65

NGÀY ĐỨC GIÁO-CHỦ THỌ NẠN TẠI ĐỐC-VÀNG 16-4-1947

 
Cầu nguyện theo nghi thức truyền thống PGHH    Lê Hữu Chính, Hội Trưởng BTS PGHH Toronto
Cử hành Lễ theo truyền-thống Phật-Giáo Hòa-Hảo      Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, Hội-Trưởng BTS Toronto khai-mạc buổi lễ
 
Nguyễn Thi Ngọc-Mai và Võ-Tuyết-Đông diễn ngâm Sấm Giảng    Lương Văn Chum nói về Sứ Mạng của Đức Thầy
Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông và Nguyễn Thị Ngọc-Mai diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý      Đ/Đ Lương-Văn-Chum trình-bày về Sứ Mạng của Đức Thầy 
 
Nguyễn-Trung-Hiếu nói về Ý-nghĩa ngày Đức Thầy thọ nạn    Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý
Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu trình-bày Ý-nghĩa ngày Đức Thầy thọ nạn      Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương diễn-ngâm Thi Văn Giáo Lý
 
Quan-khách và Đồng-đạo
 Quan-khách và Đồng-đạo dự Lễ Đức Thầy thọ nạn
 
 

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức LỄ KỶ-NIỆM NĂM THỨ 65 NGÀY ĐỨC GIÁO-CHỦ THỌ NẠN TẠI ĐỐC-VÀNG vào ngày Chủ-Nhật 18-03-2012, từ 11:00 – 4:00 PM tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.

         Có khoảng 60 đồng-đạo và thân-hữu tham-dự. Về Quan-khách, có Ông Bà Trần-Thanh-Liêm, Chủ-Tịch Cộng-Đồng Việt-Nam vùng North York, Ông Bà Đinh-Văn-Cận, Đại-Diện Đảng Bộ Việt Tân Toronto, Ông Trần-Minh-Thành, Chủ-Nhiệm tuần báo Việt Times, Đại-Diện Hội Cựu Quân-Nhân Quân-Lực VNCH và nhiều quan khách khác. Chương-trình lễ gồm có:

1.    Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống Đạo PGHH,

2.    Tìm-hiểu về “Ý-Nghĩa Ngày Thọ Nạn của Đức Giáo-Chủ Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO” (do Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách),

3.    Diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài “Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi” (từ trang 331 – 336 do (do Nguyễn Thị Ngọc-Mai và Võ-Tuyết-Đông phụ-trách),

4.    Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30),

5.    Pháp luận đề tài “Tìm-hiểu Sứ-mạng của Đức Thầy” (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

6.    Diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài “Sa-Đéc” (từ trang 345 – 351 do Nguyễn Thị Ngọc-Mai và Giang-Ngọc-Hương phụ-trách),

7.    Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Lê-Hữu-Chính phụ trách),

8.    Dùng bửa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo,

9.    Thực hành phương-pháp tịnh tâm niệm Phật (từ 3:00 – 3:15).

 

 
Comments