2012-01-22 Liên-hoan mừng Tết Nhâm-Thìn (2012)

MỪNG TẾT NHÂM-THÌN 2012 tại Toronto
 
Lê-Hữu-Chính  Lương-Văn-Chum
    Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, Hội-Trưởng BTS Toronto      Đ/Đ Lương-Văn-Chum, Phó Hội-Trưởng BTS Toronto
 
Võ-Tuyết-Đông  Giang-Ngọc-Hương
 Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông diễn ngâm bài “THI XUÂN”  và Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm bài “ĐẦU NĂM” của ĐHGC
 
Nguyễn-Văn-Tấn  Trần-Gia-Phụng
Lời chúc Tết của Ông Nguyễn-Văn-Tấn và Lời chúc Tết của GS. Trần-Gia-Phụng
 
Nguyễn-Trung-Hiếu  Các Bà
 Thông-Điệp của Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng BTS\TƯHN\GH\PGHH    Ảnh lưu-niệm với Quan-khách.
 
Ảnh lưu-niệm với Quan-khách  CácÔng
 

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức Liên-hoan Mừng Tết Nhâm Thìn vào ngày Chủ Nhật 22-01-2012, từ 11:00 – 4:00 PM tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.

         Có khoảng 50 đồng-đạo và thân-hữu tham-dự. Về Quan-khách, có Ông Bà Nguyễn-Văn-Tấn, Chủ-Tịch Ủy-Ban Yểm-Trợ Phong-Trào Dân-Chủ Quốc-Nội Tỉnh Bang Ontario, Ông Bà GS. Trần-Gia-Phụng, Ông Nguyễn-Tấn-Hách, Giám-Đốc Đài Truyền Hình VBS Canada. Toàn bộ sinh-hoạt Liên-hoan Tết đã được phóng viên VBS thâu hình. Chương-trình đặc-biệt Tết gồm có:

 1. Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống, 
 2. Giới thiệu Quan-khách tham-dự,
 3. Ý nghĩa ngày Tết theo truyền-thống Đạo PGHH do Đ/Đ Lương-Văn-Chum, Phó Hội-Trưởng BTS PGHH Toronto trình-bày,
 4. Lời chúc Tết của Ban Trị-Sự Giáo-Hội PGHH Toronto và Các Vùng Phụ Cận, do Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, Hội-Trưởng BTS PGHH Toronto trình-bày,
 5. Thông-Điệp Đầu Năm của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH, do Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trình-bày,
 6. Lời chúc Tết của Ông Nguyễn-Văn-Tấn, Chủ-Tịch Ủy-Ban Yểm-Trợ Phong-Trào Dân-Chủ Quốc-Nội Tỉnh Bang Ontario,
 7. Lời chúc Tết của GS. Trần-Gia-Phụng,
 8. Diễn ngâm Thi-Văn Giáo-Lý của Đức Giáo-Chủ bài “THI XUÂN”  do Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông phụ-trách,
 9. Diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý của Đức Giáo-Chủ bài “ĐẦU NĂM” do Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương phụ-trách,
 10. Dùng bửa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo, và
 11. Kể chuyện vui Xuân của đồng-đạo, thân-hữu.
Comments