2011-12-18 Lễ Đản-Sinh Đức Giáo-Chủ PGHH

Lễ Đản Sinh Đức Giáo-Chủ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO ngày 18-12-2011 tại Toronto

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận đã tổ chức Lễ Đản Sinh Đức Giáo-Chủ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO vào ngày Chủ Nhật 18 tháng 12 năm 2011, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto. Có khoảng 40 đồng đạo tham dự trong thời tiết giá băng, phần lớn các đồng đạo cao niên đã về thăm quê hương để trốn lạnh mùa đông. Buổi lễ bao gồm các tiết mục:

  1. Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền thống PGHH (do Đ/Đ Lương-Văn-Chum phụ-trách),
  2. Sơ lược lịch-sử Đức Huỳnh Giáo-Chủ và Đạo PGHH (do Đ/Đ Lương-Văn-Chum phụ-trách),
  3. Ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo-Lý của Đức Giáo-Chủ, bài “THỨC TỈNH MỘT NỮ TÍN-ĐỒ Ở BẠC-LIÊU” (từ trang 432 – 433 do Đ/Đ Nguyễn Thị Ngọc-Mai phụ-trách), bài “Cho ông CÒ TÀU HẢO (Sàigòn)” (từ trang 433 – 434 do Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương phụ-trách), và “BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU-HUYỀN” (từ trang 426 – 427 do Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông phụ-trách)
  4. Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30)
  5. Pháp-luận đề tài:  Tìm-hiểu về Quy-Y Tam-Bảo” (do Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách)
  6. Đọc mẫu chuyện bên Thầy thứ 38 (trang 169 – 170): “Quy-y thì phải làm y” (do Đ/Đ Nguyễn-Công-Minh phụ-trách),
  7. Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Đ/Đ Lê-Hữu-Chính và Đ/Đ Võ-Mộng-Hoàng phụ trách),
  8. Bầu lại Hội Trưởng BTS Toronto để thay thế Đ/Đ Nguyễn Trung Hiếu, và
  9. Dùng bửa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo.

Những hình ảnh trong buổi lễ:

 

Lương-Văn-Chum          Nguyễn Thị Ngọc-Mai

         Đ/Đ Lương-Văn-Chum trình bày Lược-Sử Đức Giáo-Chủ PGHH      Đ/Đ Nguyễn Thị Ngọc-Mai ngâm bài "Thức tỉnh một nữ tín-đồ ..."
 
Giang-Ngọc-Hương                 Võ-Tuyết-Đông
Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương ngâm bài “Cho Ông Cò Tàu Hảo (Sàigòn)”   Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông ngâm Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu-Huyền”
 

Nguyễn-Trung-Hiếu                Lê-Hữu-Chính

Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu thuyết giảng “Tìm-hiểu về Quy-Y Tam-Bảo”   Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, tân Hội Trưởng BTS Toronto và Vùng Phụ-Cận
  
Nguyễn-Công-Minh
Đ/Đ Nguyễn-Công-Minh đọc mẫu Chuyện Bên Thầy thứ 38: “Quy-y thì phải làm y”
 
Comments