2011-09-25 Lễ Giỗ Ngài NGUYỄN-TRUNG-TRỰC

Lễ Giỗ Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC ngày 25-9-2011 tại Toronto

         Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận đã tổ chức Lễ Giỗ Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 9 năm 2011, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto. Có khoảng 50 đồng đạo và quan khách tham dự.  Buổi lễ bao gồm các tiết mục sau đây:

  1. Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền thống PGHH (Lương-Văn-Chum phụ-trách), 
  2. Sơ lược lịch-sử Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),
  3. Ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo-Lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài “KHUYÊN NGƯỜI GIÀU LÒNG PHƯỚC-THIỆN” (từ trang 316 – 320 do Võ-Tuyết-Đông và Giang-Ngọc-Hương phụ-trách),
  4. Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30)
  5. Pháp-luận đề tài:  Tìm-hiểu về Hạnh Bố-Thí” (do Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách)
  6. Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Võ-Mộng-Hoàng và Lê-Hữu-Chính phụ-trách),
  7. Dùng bửa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo,
  8. Họp Ban Trị-Sự để quyết-định chương-trình sinh-hoạt của Giáo-Hội năm 2012 (từ 2:00 – 3:00), và
  9. Thực hành phương-pháp tịnh tâm niệm Phật (từ 3:00 – 3:15).

Những hình-ảnh trong buổi lễ:

 
Lương-Văn-Chum              Nguyễn-Trung-Hiếu
Đ/Đ Lương Văn Chum trình bày Lược-sử Ngài NGUYỄN-TRUNG-TRỰC    Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu thuyết giảng “Tìm-hiểu về Hạnh Bố-Thí” 
 
 

Võ-Tuyết-Đông                  Giang-Ngọc-Hương 

Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông và Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương ngâm một đoạn trong bài “KHUYÊN NGƯỜI GIÀU LÒNG PHƯỚC-THIỆN” 
Comments