2013-01-06 Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo-Chủ Lần Thứ 93

Lễ Đản Sanh Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ tại Seattle, Washington

         Vào ngày 6 tháng 1 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Thìn), Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Tiểu Bang Washington đã tổ-chức Lễ Kỷ-Niệm lần thứ 93 ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ Đản Sanh tại địa điểm sinh-hoạt: 11620 – 1st  Ave.  S., Seattle , WA  98168. Nhân dịp nầy, Ban Trị-Sự cũng đã phát Bằng Khen đến các đồng-đạo với những đóng góp tích-cực về công sức, tịnh tài cho các sinh-hoạt Đạo tại địa-phương trong suốt thời gian dài vừa qua.
Ông Bà Hội-Trưởng Trần-Minh-Liễm thay mặt Ban Trị-Sự Tiểu Bang Washington trao Bằng Khen cho Ông Bà Lê-Văn-Khở.
Ông Bà Hội-Trưởng Trần-Minh-Liễm thay mặt Ban Trị-Sự Tiểu Bang Washington trao Bằng Khen cho Ông Bà Lê-Văn-Khở.
Ông Bà Niên-Lão Đặng-Văn-Mười đại-diện Anh Chị Em Tín-đồ PGHH Tiểu Bang Washington trao Bằng Khen cho Ông Bà Nguyễn-Văn-Đẫu.
Ông Bà Niên-Lão Đặng-Văn-Mười đại-diện Anh Chị Em Tín-đồ PGHH Tiểu Bang Washington trao Bằng Khen cho Ông Bà Nguyễn-Văn-Đẫu.
Comments