2012-07-08 Đại Lễ Khai Đạo PGHH Lần Thứ 73

Ngày Đại Lễ 18/5 tại Seattle, Washington

 
    Chúng tôi BTS vàtoàn thể tín đồ PGHH/TB WA, đã cùng nhau tổ chức Đại Lễ 18/5 kỷniệm lần thứ 73 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo PGHH tại Hội Quán: Số 11620-1st Ave South, Seattle WA 98168, vào ngày 08 tháng 7 năm 2012.

    Chương trình buổi lễ được khai diễn như sau:

    - 11 giờ Đồng Đạo vàquan khách tề tựu về dự lễ. Đúng 12 giờ vào lễ chánh thức.

    - Đồng Đạo Trần Minh Liễm, Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng quan khách cùng Đồng Đạo và tuyên bố lễ chánh thức bắt đầu.

    - ĐĐ Nguyễn Tấn Tước, Chánh Thư Ký MC đọc chương trình lễ mở đầu bằng bài quốc ca chào quốc kỳ VNCH và Đạo Kỳ PGHH. Tiếp theo là phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ và các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước.

    - Kế tiếp ĐĐ Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng Ban Tổ Chức tuyênđọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy.

    - Tiếp theo, ĐĐ Trần Minh Liễm, Hội Trưởng nói vềý nghĩa ngày khai đạo PGHH của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

    - Sau đó, ĐĐ Nguyễn Thị Vân diễn ngâm một đoạn Sấm Giảng trong quyển SGTV toàn bộ của ĐHGC.

    - Tiếp nối là phần lễ bái do ĐĐ Huỳnh Minh Châu, Trưởng Ban PhổThông Giáo lý phụ trách và phần lễ bái Tự Do. Buổi lễ chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

    - Cuối cùng,tất cả quan khách và ĐĐ cùng tham dự bữa cơm chay thân mật. Vừa ăn vừa chuyện trò thân mật với tình cảm đoàn kết, đầy thân thương và quyến luyến, mãi đến hơn 4 giờ mới chia tay ra về.

Tường thuật bởi Ban Trị-Sự Tiểu Bang Washington

31-7-2012

ĐĐ Nguyễn Tấn Tước, Chánh Thư Ký làm MC cho buổi lễ.

ĐĐNguyễn Tấn Tước, Chánh Thư Ký làm MC cho buổi lễ.

ĐĐ Nguyễn Hữu Hạnh đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy.

ĐĐNguyễn Hữu Hạnh đọc bài Sứ Mạng củaĐức Thầy.

HT. Trần Minh Liễm nói về Ý Nghĩa ngày khai Đạo PGHH.
HT.Trần Minh Liễm nói về Ý Nghĩa ngàykhai Đạo PGHH.
ĐĐ Nguyễn Thị Vân diễn ngâm một đoạn Sấm Giảng trong quyển SGTV toàn bộ của ĐHGC.

ĐĐNguyễn Thị Vân diễn ngâm một đoạn Sấm Giảng trong quyển SGTV toàn bộ của ĐHGC.

ĐĐ Huỳnh Minh Châu, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo lý hướng dẫn phần lễ bái.
ĐĐHuỳnh Minh Châu, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo lý hướng dẫn phần lễ bái.
Đồng đạo và Quan khách chụp hình lưu niệm trước Hội Quán BTS Tiểu Bang Washington.

Đồng đạo và Quan khách chụp hình lưu niệm trước Hội Quán BTS Tiểu Bang Washington.
Comments