2013-05-05 Lễ Khánh Thành Hội Quán và Ra Mắt Ban Trị Sự PGHH Stockton và Vùng Phụ Cận

Lễ Khánh Thành Hội Quán và  Ra Mắt

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Stockton và Vùng Phụ Cận

         Thành phố Stockton, California.         Vào ngày 5-5-2013 (nhằm ngày 26-3 năm Quí Tỵ), Tín Đồ PGHH địa phương đã long trọng tổ chức Buổi Lễ Khánh thành Hội Quán và Giới thiệu Tân Ban Tri Sự PGHH Stockton và Vùng Phụ Cận tại điạ chỉ:
                          2965 Saxton Drive

                          Stockton, CA 95212

         Đúng 11 giờ sáng: Buổi Lễ chính thức khai mạc

         Đồng đạo Lưu Phước Thiện điều khiển chương trình, giới thiệu Quan khách tham dự bao gồm Tín đồ PGHH và Thân hữu vùng Bắc California, đặc biệt sự hiện diện Ông Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng Ban trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH, cùng các Đ/đ Niên Lão và Niên Trưởng PGHH tại các địa phương lân cận:

         - Ông Cố Vấn: Đ/đ Phạm Bình Tây

         - Ông Bà Cố Vấn: Đ/đ Bs. Huỳnh Thêm                 

         - Ông Phó Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH TB Washington (Seattle): Đ/đ Trần Văn Banh

         - Ông Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Sacramento: Đ/đ Hùynh Văn Liêm và phái đoàn.

         - Ông Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Bắc California (San Jose): Đ/đ Vương Học Thiêm và Phái đoàn.

         Đ/đ Lưu Phước Thiện hân hạnh giới thiệu Đại diện các Hội Đoàn và các cơ quan truyền thông:

         - Ông Nguyễn Hữu Hiển, Đại diện một số Hội đoàn người Việt Quốc Gia thành phố Stockton.

         - Ông Đỗ Kỳ, Đại Diện đảng Việt Tân thành Phố Stockton.

         Khoảng một trăm người có mặt tại Hội Quán đã nghiêm trang dự lễ chào quốc kỳ Mỹ-Việt và hành lễ  Tôn giáo theo nghi thức PGHH.

         Sau bài Diễn văn khai mạc của Ban tổ chức, Nội dung nêu rõ việc thành lập Hội Quán và BTS/PGHH Stockton và Vùng phụ cận là cần thiết, vì nhu cầu Giáo Sự và cũng chính là phát huy tinh thần PGHH, phổ thông Giáo Lý và mở rộng mạng lưới Giáo Hội PGHH tại hải ngoại.

         Tiếp theo là phần giới thiệu tân Ban Tri Sự Phật Giáo Hòa Hảo Stockton:

         Cố Vấn:  Đ/đ Niên Lão Phạm Bình Tây.

         Cố Vấn:  Đ/đ Niên Trưởng Trần Văn Ẩn.

         Hội Trưởng:                         Đ/đ Lê Kiến Trúc.

         Phó Hội Trưởng Nội Vụ:        Đ/đ Dennis Khương.

         Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ:     Đ/đ Lê Tích Thiện.

         Thư Ký:                               Đ/đ Huỳnh Phương.

         Thủ Bổn:                             Đ/đ Phạm Loan Chi.

         Trưởng Ban Tổ Chức:            Đ/đ Huỳnh Văn Hiên.

         Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý: Đ/đ Dennis Khương.

         Các Đ/đ tân BTS đã chào ra mắt quan khách và hành lễ Tuyên Thệ trước Chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ.

         Ô. Hội Trưởng BTS/TƯ Hải Ngoại Giáo Hội PGHH phát biểu lời chúc mừng, đồng thời công bố lời chuẩn nhận và làm Lễ trao Ấn Tín.

         Liên tục chương trình, lần lượt là phần phát biểu ý kiến và chúc mừng của Quan khách:

         - Ông Hội Trưởng BTS PGHH Sacramento

         - Ông Hội Trưởng BTS PGHH Miền Bắc California (San Jose)

         - Ông Nguyễn Hữu Hiển, Đại Diện một số Hội đoàn người Việt Quốc Gia thành phố Stockton.

         Phần đặc biệt là những lời trình bày cảm tưởng v/v thành lập Hội Quán và BTS/PGHH Stockton và Vùng Phụ Cận của Ông Tân Hội Trưởng, Đ/đ Lê Kiến Trúc được cả Hội trường nhiệt liệt hoan nghênh.

         Sau cùng, thay mặt cho BTC, Đ/đ Huỳnh Văn Hiên phát biểu lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc.

         Buổi Lễ kết thúc lúc 1 giờ chiều, Đồng đạo và Quan khách được mời dùng bữa cơm chay thân mật do Ban Phụ nữ tín đồ PGHH vùng Bắc Cali cùng đóng góp và khoản đãi.
 
 Quan khách bên trong Hội Quán trước khi bắt đâu buổi Lễ Ra Mắt tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton.
 
Chào Quốc Kỳ và Đạo Kỳ.
Chào Quốc Kỳ và Đạo Kỳ.
 
Hành lễ theo truyền thống PGHH.
Hành lễ theo truyền thống PGHH.
 
Lê Tích Thiện
Đđ Lê-Tích-Thiện cho biết nhu-cầu thành lập Hội-Quán và Tân BTS PGHH Stockton để phổ truyền Giáo Lý, phát huy tinh thần PGHH và mở rộng mạng lưới Giáo Hội PGHH tại hải ngoại.
 
Lễ Ra Mắt Tân BTS PGHH Stocton, từ trái qua phải: Dennis Khương, Lê Kiến Trúc, Lê Tích Thiện, Huỳnh Văn Hiên, Phạm Loan Chi, Huỳnh Phương.
Lễ Ra Mắt Tân BTS PGHH Stocton, từ trái qua phải: Dennis Khương, Lê Kiến Trúc, Lê Tích Thiện, Huỳnh Văn Hiên, Phạm Loan Chi, Huỳnh Phương.
 
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chúc mừng và chuẩn nhận Tân Ban Trị Sị PGHH Stockton và Vùng Phụ Cận.
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chúc mừng và chuẩn nhận Tân Ban Trị Sị PGHH Stockton và Vùng Phụ Cận.
 
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng BTS/TƯHN trao Văn Thư Chuẩn Nhận và Ấn-Tín cho Đ/đ Lê-Kiến-Trúc, Tân Hội-Trưởng BTS PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận.
Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng BTS/TƯHN trao Văn Thư Chuẩn Nhận và Ấn-Tín cho Đ/đ Lê-Kiến-Trúc, Tân Hội-Trưởng BTS PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận.
 
Huỳnh Văn Liêm
Đđ Huỳnh-Văn-Liêm, Hội-Trưởng BTS PGHH Sacramento chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton và phát biểu cảm tuởng. 
 
 
Đđ Vương-Học-Thiêm, Hội-Trưởng BTS PGHH Miền Bằc California (San Jose) chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton và phát biểu cảm tuởng.
Đđ Vương-Học-Thiêm, Hội-Trưởng BTS PGHH Miền Bằc California (San Jose) chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton và phát biểu cảm tuởng.
 
Đđ Lê-Kiến-Trúc, Tân Hội-Trưởng BTS PGHH Stockton phát biểu cảm tưởng về việc thiết-lập Hội-Quán và BTS PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận.
Đđ Lê-Kiến-Trúc, Tân Hội-Trưởng BTS PGHH Stockton phát biểu cảm tưởng về việc thiết-lập Hội-Quán và BTS PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận.
Ô. Nguyễn-Hữu-Hiển, Đại-Diện mốt số Hội-Đoàn Quốc-Gia chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton và phát biểu cảm tưởng.
Ô. Nguyễn-Hữu-Hiển, Đại-Diện mốt số Hội-Đoàn Quốc-Gia chúc mừng Tân BTS PGHH Stockton và phát biểu cảm tưởng.
 
Ảnh lưu niệm của Quan Khách và Đồng đạo PGHH tại Lễ Khánh Thành và Ra Mắt BTS. PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận.
Ảnh lưu niệm của Quan Khách và Đồng đạo PGHH tại Lễ Khánh Thành và Ra Mắt BTS. PGHH Stockton và Vùng Phụ-Cận.
 
 
 
 
 
Các Ông chụp chung
 
 
Comments