Sơ-Lược sự hình-thành Ban Trị-Sự Sacramento

 
Nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn (2012)
Kính chúc:
Chư Quý Đồng Đạo PGHH, Quý Thân hữu và Gia Quyến:
-Thân tâm thường An lạc,
- Vạn sự Kiết tường,
- Đạo quả sớm Viên thành, và
- VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
TM. Ban trị sự và Đồng đạo PGHH Sacramento
Hội trưởng,
HUỶNH VĂN LIÊM
 
                                                      Giới thiệu Tổng quát về
                                   Ban Trị Sự GH. Phật Giáo Hòa Hảo

Sacramento, CA.

---o O 0---

 
I. Ngày thành lập Ban Trị Sự:

Nhằm mục đích học tập, trao đổi Giáo lý PGHH và mưu cầu sự đoàn kết, cùng tương trợ lẫn nhau giữa tình đồng đạo trong những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, một buổi họp mặt đã được tổ chức lúc 20 giờ 40’ ngày 06-10-1995 tại tư gia của một đồng đạo tại Sacramento, để thành lập Ban Trị Sự GH.PGHH, gồm có sự tham dự của các vị sau đây:

1.      Nguyễn Ngọc Diệp

2.      Nguyễn Thành Bảy

3.      Mai văn Mến

4.      Nguyễn văn Be

5.      Mai văn Chính

6.      Huỳnh văn Hoài

7.      Nguyễn văn Tùng

8.      Huỳnh văn Góp

9.      Long Quân

    10.  Lê Hoàng Diêm.

Sau khi thảo luận khái quát về những vấn đề liên quan đến Giáo sự, mọi người đồng ý bầu ra Ban Trị Sự để điều hành Giáo hội địa phương. Buổi họp đồng ý bỏ thăm kín và kết quả được công bố như sau:

1.      Đ/đ Mai văn Mến: (9 phiếu) giữ chức vụ Hội Trưởng

2.      Đ/đ Nguyễn ngọc Diệp: (7 phiếu) giữ chức vụ Phó Hội Trưởng

3.      Đ/đ Long Quân (7 phiếu): Thư Ký kiêm Thủ quỹ.

Sau đó, một số đ/đ tự nguyện đóng góp để gây quỹ Sinh hoạt đầu tiên cho GH là $65.00 USD, (gồm Ô. Diệp $20.00, Ô. Chính $10.00, Ô. Be $10.00, Ô. Quân $10.00, Ô. Hoài $10.00, Ô. Diêm $5.00).

Buổi họp chấm dứt lúc 21 giờ 40’ cùng ngày.

Như vậy, Ban Trị Sự GH.PGHH Sacramento chánh thức thành lập và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 06 tháng 10 năm 1995 với vị Hội Trưởng đầu tiên là Đ/đ Mai văn Mến. (trích dẫn từ Biên bản do Đ/đ Lê Hoàng Diêm lập và hiện còn lưu giữ).

 
II.- Thành lập Hội quán:
 

Khoảng hơn tháng sau đó, (vào tháng 11 năm 1995) do sự vận động của Ban Trị sự, Đ/đ Nguyễn văn Hiệp đã cho tạm mượn cái Garage và sửa chữa làm Hội Quán để BTS có phương tiện làm nơi sinh hoạt.

Địa chỉ của Hội Quán lúc ban đầu (cũng là đ/c tư gia của Đ/đ Nguyễn văn Hiệp) là 4141 11 th Ave. Sacramento, CA.95817

Thành phần BTS được bổ sung sau đó gồm các vị sau đây:

      -     Đệ II Phó Hội trưởng:   Đ/đ Huỳnh văn Góp

  -         Chánh Thư ký:            Đ/đ Nguyễn văn Hiệp

  -         TB. Phổ thông Giáo lý: Đ/đ Lê Công Nghệ

Tại Hội Quán đầu tiên nầy của BTS. GH/PGHH Saccramento đã tổ chức Đại Hội Đạo Thống Nhất khối Tín đồ PGHH/HN đầu tiên vào khoảng tháng 06 năm 1996 với sự tham dự của đông đảo Đồng đạo PGHH từ các miền Đông Bắc HK như Cố Đ/đ Nguyễn Đăng Phương, Hà Công Tư…, Tây Bắc HK như Đ/đ Trần Minh Liễm, Nguyễn Hữu Hạnh…, TB. Arizona như Cố Đ/đ Nguyễn Bữu Trân…Nam Bắc Cali như Đ/đ Trần bá Phải, Lưu phuớc Thiện, Nguyễn tấn Hưng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thanh Giàu và một vài nơi khác như Đ/đ Trần Phú Hữu, Nguyễn Phước Nguơn…

Ngoài ra, trong những lần tổ chức Đại lễ Đạo hàng năm, Hội Quán nầy đã thu hút được trên 100 người gồm đồng đạo và đồng hương trong vùng đến tham dự trong những ngày Đại lễ nầy.

 

III.- Danh sách các vị Hội Trưởng:
 

1.- Đ/đ Mai văn Mến từ ngày thành lập BTS (ngày 06-10-1995) đến ngày 18 tháng 1 năm 1998 thì làm Đơn từ nhiệm vì lý do sức khoẻ.

2.- Đ/đ Nguyễn Ngọc Diệp, Phó HT kiêm nhiệm Chức vụ Hội Trưởng, thay thế Đ/đ Mai văn Mến từ tháng 1 năm 1998 đến năm 2000.

3.- Đ/đ Huỳnh Ngọc Ẩn, đắc cử Nhiệm kỳ 2000-2012.

(Vì đây là cuộc bầu cử Đặc biệt nên xin được lược thuật như sau đây, để làm Tài liệu tham khảo sau nầy):

Căn cứ vào Biên bản (hiện còn lưu giữ), vào lúc 2 giờ chiều ngày 24/06/2000 tại Hội Quán PGHH số 4141 11 th Ave. Sacramento, CA. đã có một phiên họp để bầu BTS nhiệm kỳ 2000-2002 với khoảng 26 đ/đạo tham dự. Đặc biệt, cố Đ/đ Nguyễn Bữu Trân đến từ Arizona và Cố Đ/đ Lưu văn Trí đến từ Nam Cali có mặt với tư cách Quan sát viên.

Trước hết, Đ/đ Nguyễn ngọc Diệp đề nghị phương thức bầu cử mới để chọn người vào tân BTS, đó là:

- Vòng sơ bộ, tất cả đ/đ hiện diện đều có quyền đề cử từ 1 đến 3 vị vào chức vụ Hội Trưởng và 2 phó Hội Trưởng.

- Vòng chung kết, ba lá thăm có tên của ba vị nầy sẽ được đặt lên bàn thờ Cửu Huyền. Một đ/đ niên trưởng sẽ đến bốc thăm và tên vị nào được bốc ra đầu tiên sẽ đương nhiên là Hội Trưởng, hai vị còn lại sẽ là Phó HT.

Đề nghị nầy được toàn thể Hội trường tán thành và một Chủ tọa Đoàn được đề cử để điều khiển cuộc Bầu cử, gồm có:

- Đ/đ Lê văn Sờ và Huỳnh văn Góp: Đồng chủ tọa.

- Đ/đ Nguyễn văn Hiệp: Thư ký.

Chủ tọa Đoàn đưa ra thể thức bầu cử và được Hội trường đồng thuận:

1.      Phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và kín.

2.      Mỗi đ/đ có mặt đều được đầu phiếu, dù cùng một gia đình.

3.      Mỗi đ/đ có quyền đề cử từ 1 đến 3 vị nhưng không được đề cử người vắng mặt.

Kết quả vòng sơ bộ được ghi nhận như sau:

1. Đ/đ Nguyễn văn Oai           12 phiếu tín nhiệm.

2. Đ/đ Khương Đen                12 phiếu tín nhiệm.

3. Đ/đ Huỳnh ngọc Ẩn             09 phiếu tín nhiệm.

Trước khi vào vòng chung kết, cố Đ/đ Niên trưởng Nguyễn Bữu Trân cùng toàn thể Hội trường nghiêm trang làm lễ Cầu nguyện trước Ngôi Tam Bảo và bàn thờ Cửu Huyền để nhờ ơn trên gia hộ, chọn được người Hội Trưởng xứng đáng cho BTS mới.

Tiếp theo, chính tay Đ/đ Trân bốc thăm và trúng ngay lá thăm có tên Huỳnh Ngọc Ẩn. Sau đó, tân BTS nhiệm kỳ 2000-2002 được chọn lựa và kết quả như sau:

- Đ/đ Nguyễn ngọc Diệp:           Cố vấn

- Đ/đ Lê văn Sờ:                      Cố vấn

- Đ/đ Huỳnh văn Góp:               Cố Vấn

    - Đ/đ Huỳnh Ngọc Ẩn:           Hội Trưởng                 

            - Đ/đ Nguyễn văn Oai:          Phó HT ngoại vụ

            - Đ/đ Khương Đen:               Phó HT nội vụ

            - Đ/đ Nguyễn văn Hiệp:         Chánh Thư ký (lưu nhiệm)

            - Đ/đ Hh. Nguyễn Mỹ Dung:    Thủ quỹ (lưu nhiệm)

            - Đ/đ Lê Công Nghệ:             TB. Phổ thông Giao lý (lưu nhiệm)

            - Đ/đ Huỳnh văn Góp:            TB. Xã hội (kiêm nhiệm)

            - Đ/đ Lê văn Sờ:                   TB. Kiểm soát (kiêm nhiệm)

            - Đ/đ Trần quang Huy:           TB. Khánh tiết

            - Đ/đ Lê tích Thiện:               TB. Liên lạc

            - Đ/đ Bùi trung Tín:               TB Văn nghệ

            - Đ/đ Long Quân:                  TB. Thanh niên

            - Đ/đ Huỳnh thị Trừ:              TB. Phụ nữ

            Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 02 năm 2001 (nhằm ngày mùng 01 tháng 02 năm Tân Tỵ), Đ/đ Huỳnh Ngọc Ẩn nộp đơn từ nhiệm và Đ/đ Nguyễn văn Oai được BTS đề cử thay thế.
 

(Từ trái qua phải: Đ/đ Nguyễn ngọc Diệp, Lưu văn Trí, Bác sáu Trân, Lê công Nghệ, Huỳnh văn Liêm, Phạm trọng Nghĩa, Huỳnh văn Góp, Nguyễn văn Oai, Huỳnh ngọc Ẩn, Nguyễn văn Hiệp, Khương Đen, Bùi trung Tín, Trần quang Huy, Lê văn Sờ và Nguyễn thành Xương, ngày 24/6/2000).

 

               4. Đ/đ Nguyễn văn Oai giữ chức vụ Hội Trưởng từ ngày 23-02-2001 và những chức vụ khác không thay đổi.

            Trong thời gian giữ chức vụ Hội Trưởng, đ/đ Oai đã có hai lần đệ đơn từ chức vì lý do sức khoẻ. Tuy nhiên, đa số đ/đ trong BTS không chấp nhận và đề nghị rán duy trì chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ. (tham chiếu Biên bản phiên họp cứu xét Đơn từ chức chức vụ Hội Trưởng của Đ/đ Oai tổ chức lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 2003 tại tư gia Đ/đ Khương Đen với sự tham dự của khoảng 10 Đ/đ trong BTS).

            5. Đ/đ Khương Đen được Đ/đ bầu vào chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 2004-2006, thay thế Đ/đ Nguyễn văn Oai mãn nhiệm kỳ.

            Và cũng kể từ năm 2003, Hội Quán của BTS. GH-PGHH Sacramento chánh thức được dời về tư gia của Đ/đ Khương Đen, đương giữ chức vụ HT. Cũng từ thời điểm nầy, địa chỉ liên lạc Hội quán và BTS là: 7393 Winnett Way, Sacramento, CA.95823.

            Đ/đ Khương Đen được tiếp tục tín nhiệm giữ chức vụ Hội Trưởng trong nhiệm kỳ mới 2006-2008, với một vài thay đổi về nhân sự suốt trong hai nhiệm kỳ như sau:

            - Đ/đ Trần Quang Huy:           Phó Hội trưởng Nội vụ

            - Đ/đ Nguyễn văn Hiệp:          Phó Hội trưởng Ngoại vụ

            - Đ/đ Long Quân:                  Thủ quỹ 1 (giữ Check)

            - Đ/đ Nguyễn Thành Xương:    Thủ quỹ 2 (giữ tiền mặt)

            Đến khoảng cuối năm 2007 thì Hội Quán lại một lần nữa được dời về tư gia của Đ/đ Huỳnh văn Liêm, địa chỉ là 10450 Calvin Rd. Sacramento, CA.95829 để BTS có cơ sở tương đối rộng rãi và tạo cơ hội thuận tiện cho người tín đồ PGHH trong vùng tham dự các ngày Đại lễ đông đảo hơn.

            6. Đ/đ Huỳnh văn Liêm

            Trong dịp Kính mừng Đại lễ Đản sanh lần thứ 89 của Đức Huỳnh Giáo Chủ, tại Hội Quán mới (cũng là tư gia của Đ/đ Liêm), vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2008 (nhằm ngày 24-11 năm Mậu Tý) BTS đã tổ chức Bầu cử BTS nhiệm kỳ mới và thể thức đầu phiếu phổ thông trực tiếp và kín được mọi người tham dự đồng thuận.

            Kết quả, Đ/đ Huỳnh văn Liêm được sự tín nhiệm đắc cử chức vụ Hội Trưởng với tỷ lệ 88% số phiếu bầu.

            Sau đó, thành phần Tân BTS. GH/PGHH Sacramento được thành lập và ra mắt với thành phần như sau:

            - Ban Cố vấn:                 - Đ/đ Nguyễn Ngọc Diệp
                                                      - Đ/đ Nguyễn văn Oai

                                                - Đ/đ Khương Đen

                                                - Đ/đ Trì Ngọc Diệp

                                                - Đ/đ Huỳnh văn Hoài

            - Hội Trưởng:                 - Đ/đ Huỳnh văn Liêm

            - Phó Hội trưởng:           - Đ/đ Nguyễn văn Hiệp

            - Chánh Thư ký:             - Đ/đ Huỳnh Ngọc Ẩn

            - Thủ Quỹ 1:                  - Đ/đ Nguyễn Thành Xương

            - Thủ quỹ 2: (bổ sung)    - Đ/đ Hh.Nguyễn Thụy Tiên

            - TB. Phổ thông Giáo lý:  - Đ/đ Lê công Nghệ

            - Phó TB. Phổ thông GL:  - Đ/đ Nguyễn Thành Chưởng          

            - TB. Tổ chức:                - Đ/đ Khương Đen (kiêm nhiệm) 

            - Phó TB. Tổ chức:          - Đ/đ Nguyễn ngọc Sơn

            Được biết, nhiệm kỳ của BTS. GH/PGHH Sacramento được ấn định lại là 4 năm. Nhiệm kỳ do Đ/đ Huỳnh văn Liêm làm Hội Trưởng bắt đầu từ Đại lễ Đản Sanh Đức Thầy năm 2008 cho đến ĐL Đ/S Đức Thầy năm 2012 là mãn nhiệm để bầu lại BTS mới.

            Ngoài ra, kể từ năm 2000 đến nay, Hội Quán lại được dời về địa chỉ mới cũng do Đ/đ Huỳnh văn Liêm cho mượn tạm. Đó là tư gia của gia đình Bà Huỳnh văn Góp, tọa lạc tại số 7266 French Rd. Sacarmento, CA.95828
 
            IV. Những hoạt động của Ban Trị Sự:
 

            - Tổ chức rất chu đáo và trang trọng các Đại lễ Đạo hàng năm, như Kỷ niệm ngày Đức Thầy thọ nạn (25-02 âl), Kính mừng Đại lễ 18/5 ngày ĐT khai sáng Đạo PGHH (18-05 âl), Kính mừng Đại lễ Đản sanh của Đức Thầy (25-11 âl), Kỷ niệm ngày Vía Đức Phật Thầy Tây An (12-08 âl), Tưởng niệm ngày Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực (28-08 âl), Lễ Vu Lan (ngày rằm tháng Bảy âl), Đại lễ Phật Đản (mùng 8 tháng Tư âl), Mừng ngày Đức Thích Ca thành Đạo (mùng 8 tháng Chạp, âl)…

- Nhờ sự tiếp tay của các Đ/đ trong vùng, gần như mỗi lần có Hội chợ Tết do Cộng đồng Việt Nam địa phương tổ chức đều có gian hàng của GH/PGHH trong Chợ Tết để phân phát miễn phí những quyển Sấm Giảng & Thi văn Giáo lý của Đức Thầy hay Tài liệu, Sách vở về PGHH và hàng ngàn CD & DVD thuyết giảng về Giáo lý PGHH đến tận tay đồng hương Việt Nam.

- Trong những lần Đại Hội Đạo do BTS.Trung Ương GH-PGHH Hải ngoại tổ chức, dù ở bất cứ nơi nào, BTS Sacramento đều có cử người đến tham dự.

- Do sự phân công và tín nhiệm của Đ/đ PGHH hải ngoại, BTS và Đ/đ địa phương Sacramento đang chuẩn bị địa điểm và cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đạo và Đại lễ 18/5 Kỷ niệm lần thứ 73 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH. BTS dự định sẽ tổ chức vào các ngày 7, 8 tháng 07 năm 2012 (nhằm ngày 19 và 20 tháng 5 âl năm Nhâm Thìn). Mặc dù nhân sự ít oi và cơ sở vật chất nhỏ hẹp nhưng với tinh thần phục vụ Đạo pháp cao độ, hy vọng BTS và đ/đ PGHH Sacramento sẽ tổ chức được ngày Đại hội Đạo và Đại lễ 18/5 năm 2012 được thành công viên mãn. 

- Đã thành lập Ban Hộ Niệm nhằm giúp các gia đình đồng đạo và đồng hương có nhu cầu Niệm Phật trong các buổi lễ Cầu an hoặc Cầu siêu.

- Dự định mở các buổi Sinh Hoạt Giáo Lý vào những ngày cuối tuần nhưng đến nay vẫn chưa ổn định và thường xuyên, lúc có lúc không. Đang vận động đ/đ tham gia vì đã có sẵn Tài liệu và người hướng dẫn nhưng tham dự viên thì không có. Hy vọng BTS sẽ cố gắng để có được phong trào tu học Giáo lý được phát động rộng rãi và có kết quả./. 
 


        Xe hoa của Giáo Hội PGHH Sacramento tham gia Hội Chợ Tết năm 2007
                           do Cộng Đồng Việt Nam tổ chức.

Comments