2011-12-02 Phân-Ưu Cố Đồng-Đạo Nguyễn-Văn-Oai

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vô cùng xúc động hay tin:

 

Đồng đạo NGUYỄN VĂN OAI

 

Sinh ngày 31 Tháng 12 năm 1940 (Canh Thìn)

 

Nguyên Hội Trưởng Ban trị sự GH.PGHH Sacramento (NK: 2001- 2004),

Đương kim Cố Vấn Ban Trị Sự GH.PGHH Sacramento

 

Vừa đột ngột từ trần tại tư gia thuộc Thành phố Sacramento, tiểu bang California, Hoa kỳ

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 02 Tháng 12 Năm 2011

(nhằm ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Mão)

 

Hưởng thọ 72 tuổi

 

Chúng tôi đồng THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến.

Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Đồng đạo NGUYỄN VĂN OAI được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật !

 

Hoa kỳ, ngày 02 tháng 12 năm 2011.

TM.BTS GH.PGHH Sacramento

HỘI TRƯỞNG

                                                            HUỲNH VĂN LIÊM
 
________________________________________________________________________
                                                         Thư Cảm Tạ

Kính gởi: - Quý Ban Trị sự Giáo hội PGHH TƯ-HN,

                                                    - Quý Ban Trị sự GH.PGHH địa phương,

                                                     - Quý Đồng đạo PGHH khắp nơi.

                        Kính thưa Chư quý vị,

                       Trước sự ra đi quá đột ngột của Chồng, Cha, Ông nội và Ông ngoại của chúng tôi là:

Ông NGUYỄN VĂN OAI

Sanh ngày 31 tháng 12 năm 1940 (Canh Thìn)

Từ trần lúc 8 giờ sáng ngày 02/12/2011

(Nhằm ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Mão)

Tại tư gia thuộc Thành phố Sacramento , CA .

Hưởng thọ 72 tuổi

         Gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều Điện thư, Điện thoại của chư quý Đồng đạo, quý thân hữu từ khắp nơi gởi đến PHÂN ƯU cùng những lời CẦU NGUYỆN hết sức thành tâm và tha thiết.

          Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm kích trước những ân tình nầy. Xin được phép mượn nơi đây cung kính gởi lời CÁM ƠN chân thành, nồng hậu của gia đình chúng tôi đến Chư quý Ban trị sự và Quý vị. Đồng thời, xin được liệt kê Danh sách của chư Quý vị ra đây như để biểu tỏ lòng Tri ân và hằng luôn ghi lòng tạc dạ:

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Trung Ương Hải Ngoại,

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Nam California,

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Bắc California ,

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Washington D.C và các vùng phụ cận,

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Dallas , Texas ,

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Toronto , CANADA ,

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Richmond , VA.

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Arizona , AZ.

                    - Ban Đại diện GH.PGHH Oklahoma , OK.

                    - Ban Trị sự GH.PGHH Liên Bang ÚC CHÂU.

            - Quý đồng đạo: Nguyễn Thành Long và gia đình (Nam California), Lê Ngọc Anh và gia đình (TX.), Hồ Thiện Chí (VA.), BS. Mã Xái và gia đình ( Florida ), Cao văn Chơn và gia đình ( San José ), Trương Ngọc Thung và gia đình (VA.), Trương văn Thạo và gia đình (Dallas, TX.), Nguyễn thị Thành (VA.), Vĩnh Liêm ( Washington , DC ), Huỳnh Minh Châu và gia đình (Seattle, WA.)...

        Đặc biệt, Quý đồng đạo và Ban Trị sự GH.PGHH Sacramento đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình chúng tôi trong việc tổ chức các buổi Cầu nguyện và Hành lễ an táng đúng theo Nghi thức của Giáo lý PGHH mà Đức Thầy ân cần truyền dạy.

        Lần nữa, kính mong Chư quý vị nhận nơi đây lòng Thành Kính Tri Ân của gia đình chúng tôi. Nếu có điều chi sơ sót, xin quý vị vui lòng tha thứ.

        Kính chúc Quý vị và gia quyến thân tâm thường An lạc, vạn sự Kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật !

        Lễ phép kính chào quý vị,

                                            Sacramento , ngày 12/11/2011

                                                Thay mặt tang quyến:

                                                Bà quả phụ NGUYỄN VĂN OAI

                                                Nhũ danh NGUYỄN THỊ BA

 

 
Comments