2011-12-18 Lễ Đản-Sanh của Đức Giáo-Chủ PGHH

Đại lễ kính mừng Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ

tại Thủ phủ Sacramento

        Vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 18/12/2011 vừa qua, BTS. GH-PGHH Sacramento đã long trọng tổ chức Đại lễ Đản sanh lần thứ 92 của Đức Huỳnh Giáo Chủ với sự tham dự của khoảng 40 đồng đạo trong vùng.

        Mở đầu là lời Chào mừng và Giới thiệu chương trình của đồng đạo Nguyễn văn Hiệp, trưởng ban Tổ chức. Lần lượt sau đó là lễ chào Quốc kỳ VNCH, Đạo kỳ, phút Mật niệm và hành lễ trước các Ngôi thờ theo nghi thức PGHH.

        Tiếp theo, đồng đạo Huỳng văn Liêm, Hội trưởng BTS, lên diễn đàn trình bày về Ý nghĩa ngày Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ (25/11 âl, năm Kỷ Mùi). Sau khi trình bày sơ lược về tiểu sử của Đức Thầy, đồng đạo Liêm cho biết, trường hợp Đức Thầy lâm phàm lần nầy cũng giống như các đấng cứu thế trước đây trong lịch sử nhân loại như Đức Phật Thích Ca (Ấn độ), Đức Chúa Jé-su (Trung Đông)…có nghĩa là giữa lúc xã hội đen tối, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán, đảo điên…chính là lúc Đức Thầy xuất hiện để cứu nhân độ thế. Ngoài ra, sự đản sanh của Đức Thầy còn là “vì thời cơ đã đến, lý Thiên đình hoạch định…” nên Ngài phải “hoá hiện ra đời cứu độ chúng sanh” bằng cách khai sáng nền đạo PGHH (ngày 18/5 năm Kỷ Mão), xiển dương Pháp môn học Phật tu Nhân, truyền bá các Pháp môn vi diệu do Đức Phật truyền lại như Thiền định, Tịnh độ…và những Giáo lý chân truyền như Bát Chánh Đạo, Tứ diệu đề, Tứ đại Trọng ân…đều được Ngài triệt để khai thác trong các quyển Sấm Giảng và Thi văn Giáo lý để dìu dắt nhơn sanh vào con đường đạo đức, tiến đến cõi Tây phương Cực lạc hay được giải thoát đến cảnh giới Niết bàn, thoát khỏi luân hồi, xa rời lục đạo…

        Tóm lại, sự đản sanh của Đức Thầy không những là ngọn đuốc sáng ngời trong đêm đen của lịch sử mà còn là tấm gương trong sáng về cuộc đời hành đạo của Ngài chỉ vì đó là do tinh thần yêu nước, thương dân nồng nàn, tha thiết như lời Ngài thố lộ “lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ”. Do đó, Đức Thầy không những sống mãi trong niềm kính yêu ngưỡng vọng của toàn thể tín đồ PGHH mà còn mãi mãi trường tồn trong dòng lịch sử dân tộc Việt Nam.

        Đặc biệt, sau phần trình bày của đồng đạo Liêm là lễ Cầu nguyện cho các đồng đạo PGHH vừa mới mệnh chung (cùng với sự hiện diện đông đủ của tang quyến và thân hữu…), đó là:

        1.- Đồng đạo Niên lão Nguyễn văn Oai, từ trần ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Mão tại Sacramento, CA. Hưởng thọ 72 tuổi.

        2.- Đồng đạo Niên lão Lê thị Đầm, từ trần ngày 19/11 năm Tân Mão, tại xã Phú Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp, VN. Hưởng thọ 87 tuổi.

        3.- Đồng đạo Võ Quỳnh Khôi, từ trần ngày mùng 2 tháng 9 năm Tân Mão, tại Nam California, CA. Hưởng thọ 72 tuổi.

        Buổi lễ kính mừng ngày Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ được kết thúc lúc 2 giờ trưa cùng ngày sau buổi cơm chay thân mật, đầy đạo vị.  
Đồng đạo Huỳnh văn Liêm đang trình bày Ý nghĩa ngày Đản sanh của ĐHGC
 
 Gia đình cố đồng đạo Nguyễn văn Oai đang thành tâm cầu nguyện.
                       
Đồng đạo Nguyễn văn Lực và gia quyến (San Jose) đang cầu nguyện
cho thân mẫu là Cụ Bà Lê thị Đầm.
Comments