2012-07-08 Đại Lễ Khai Đạo PGHH Lần Thứ 73

Đại Lễ Khai Sáng Đạo PGHH Lần Thứ 73 tại Georgia

         Ban trị sự GH/PGHH/Georgia đã long trọng tổ chức Đại Lễ Khai Sáng Nền Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO - lần thứ 73 tại Hội Quán, 768 N. Indian Creek Drive, Clarkston, GA 30021, vào lúc 11:00 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Thìn. Sau đây là một số hình ảnh của ngày Đại Lễ:
 
 
  

Chuẩn bị sẵn sàng nơi hành lễ để đón tiếp Quan khách và Đồng đạo.
Chuẩn bị sẵn sàng nơi hành lễ để đón tiếp Quan khách và Đồng đạo.
Cung thỉnh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ Hội Quán vào vị trí hành lễ.

Cung thỉnh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ Hội Quán vào vị trí hành lễ.

Ảnh lưu niệm trước cổng vào nơi hành lễ

Ảnh lưu niệm trước cổng vào nơi hành lễ

Comments