2012-01-22 Lễ Tất Niên Tân Mão

Lễ Tất Niên Tân Mão tại Atlanta, Georgia

     Ngày 22 tháng 01 năm 2012 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Tân Mão) vừa qua, lễ cúng rước Ông Bà và đón Giao Thừa đã được tổ chức tại trụ sở Hội Quán của Giáo Hội tại Atlanta.  Vì lý do nhân sự, nên chương trình Tất Niên năm nay chỉ gói gọn trong khuôn khổ tối thiểu.  Thay vì mời đồng đạo tham dự như hằng năm, năm nay BTS chỉ thông báo ngày cúng rước Ông Bà và đón Giao Thừa.  Tuy vậy, vẫn có khoảng 30 đồng đạo đên tham dự lễ cúng rước Ông Bà và buổi tối vào khoảng 30 đồng đạo đến đón Giao Thừa. 

     Buổi chiều, vào lúc 4 giờ 30, lễ cúng rước Ông Bà bắt đầu với lời chào mừng và chúc Tết của đồng đạo Phan Thanh Bình, Hội Trưởng.  Kế đến, đồng đạo Phó Hội Trưởng Bùi Văn Dõng đã chủ lễ phần cúng trước bàn thờ Tam Bảo, Cửu Huyền để rước Ông Bà và đọc bài Cầu Nguyện Quốc Thới Dân An.  Sau cùng là phần chúc Tết và đàm đạo của tất cả mọi người trong bữa cơm chay thân mật.

Lễ Tất Niên Tân Mão
Đồng đạo PGHH ở Atlanta trong ngày Tất Niên Tân Mão.
 
Comments