2011-10-25 Sơ-lưọc sự hình-thành Ban Trị-Sự PGHH Dallas

 Cổng chào mừng Đại lễ 18/5, tổ chức tại Dallas, TX năm 2009.
 

Sơ Lược Sự Hình Thành Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Dallas

         Lịch sữ đã sang trang khi Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị cưởng chiếm và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử trong tủi nhục thương đau bởi người bạn đồng minh phản bội. Đó là ngày 30 tháng 04 năm 1975, ngày quốc hận, ngày thật sự đổi đời. Toàn dân Việt Nam bị kềm kẹp, bị bách hại, bị nô lệ, bị mất tự do dưới chế độ độc tài vô nhân cộng sản.

         Nhà cầm Quyền Việt Cộng đã cai trị 66 năm ở Miền Bắc 36 năm ở Miền Nam đã thực hành chính sách ngu dân và kiểm soát hộ khẩu nên đời sống dân chúng càng khó khăn đói khổ. Về phương diện tinh thần cũng như vật chất đều bị kiểm soát gắt gao trong đó về mặt tâm linh cũng bị ngăn cấm, tín ngưởng bị kềm chế không cho phát triển, sửa đổi, biến đổi giáo lý cũng như sự tu hành phải theo ý muốn của chúng. Việt Cộng đã biến các ngày Lễ Đạo tôn nghiêm trang trọng thành nơi hội hè, ăn chơi ca hát nhảy múa làm băng hoại niền tin, nhân phẩm đạo đức không còn giá trị, biến con người không còn phân biệt tốt xấu, phải trái thành như người máy chỉ biết nghe theo lệnh của chúng.

       Nước mất, nhà tan, Đạo pháp bị cấm đoán, đồng bào trong nước nhẩn nhục chịu đựng và dòng người di tản vì tự do tìm cái sống trong cái chết, vượt biển, vượt biên dưới mọi hình thức đã đến được các nước tự do trên thế giới dưới sự cưu mang giúp đở của các nước sở tại để làm lại cuộc đời trên danh nghĩa Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản. Từ đó truyền thống văn hóa đã phục hồi, niềm tin Đạo pháp phát triển trong dó có Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

        Tuân hành lời dạy của Đức Giáo Chủ, nơi nào có tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều có thành lập Ban Trị Sự để cùng tu cùng hành theo Giáo lý của Người. Riêng tại Thành phố Dallas đã hình thành Ban Trị Sự từ năm 1985 trước khi có Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo trên nước Mỹ hiện nay.

          Ban Trị Sự PGHH Dallas đầu tiên thành lập năm 1985 khoảng 15 đồng đạo, đ/đ Hội Trưởng được bầu là Nguyễn Thành Công. Đến năm 1989 Ban Trị Sự nầy gia nhập vào hệ thống Ban Trị Sự trên toàn quốc Hoa Kỳ có tên là Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và Ông Lê Văn Vui tự Thái Hòa được bầu Hội Trưởng Trung Ương .

           Nhiệm kỳ kế tiếp (1992-1994) của Ban Trị Sự PGHH Dallas với Hội Trưởng được bầu là Ông Nguyễn Hồng Liên nhân số khoảng vài chục đồng đạo. Theo Bản Nội Quy – Điều Lệ cứ mỗi hai năm là bầu lại một lần. Do đó các nhiệm kỳ kế tiếp của Ban Trị Sự PGHH Dallas là:

         - Từ năm 1994 đến 1998 Hội Trưởng là đ/đ Trần Quang Khải nhân số vài chục người gồm trị sự viên và đồng đạo.

         - Từ năm 1998 có sự mâu thuẩn ý kiến về việc bầu đồng đạo Hội Trưởng do Ông Lê Phước Sang gây chia rẻ muốn chọn những người theo sự sắp xếp của Ông. Trong phiên họp gần như suốt đêm tại nhà đ/đ Lê Ngọc Thanh đa số đ/đ đã bầu đ/đ Mai Văn Thu là Hội Trưởng, Ông Lê Phước Sang đồng ý còn lạy trước Ngôi Tam Bảo để mừng cho Tân Ban Trị Sự. Nhưng qua ngày hôm sau Ông cho biết Ông Thái Hòa muốn chọn Ông Sử Chấn Thành làm Hội Trưởng. Đa số đ/đ không đồng ý vì biết Ông Sang mượn danh Ông Thái Hòa để chọn Ông Thành là đàn em có liên hệ làm ăn với Ông Sang trong việc mở các cây xăng và tiệm grocery chớ thật ra Ông Sử Chấn Thành không phải là tín đồ PGHH mà vợ Ông và cha mẹ vợ Ông Thành mới là tín đồ PGHH ngụ tại Long Xuyên, An Giang.

         Từ chỗ đa số đ/đ không tín nhiệm Ông Sử Chấn Thành nên Ban Trị Sự PGHH Dallas bị phân hóa và tự động giải tán. Vì thế đ/đ Mai Văn Thu phụ trách đại diện liên lạc với các Ban Trị Sự địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ mà thôi.

         Thời kỳ nầy Ban Trị Sự Trung Ương đã bị phân hóa cũng do Ông Sang gây ra. Từ một Giáo Hội thành 3 Giáo Hội mà nguyên nhân ít có đồng đạo nào tìm hiểu trừ một thiểu số biết Ông Sang theo đường tôn giáo vận của Việt Cộng đã báo động cho đồng đạo như Tờ Bút Sắt do đ/đ Nguyễn Phước Ngươn chủ bút. Nhưng đa số đ/đ ngại đụng chạm, cuộc sống còn khó khăn nơi xứ người lại không có người tài đức lãnh đạo nên thiếu sự đoàn kết dẩn đến sự chia rẻ đến ngày hôm nay thật đau lòng khôn tả.

         Vì nhu cầu  giáo sự thôi thúc và nhằm thức tỉnh một số tín đồ hành Đạo không theo Tôn Chỉ của Đức Thầy nên từ Ban Đại Diện PGHH Dallas do đ/đ Mai Văn Thu phụ trách đã hình thành một Ban Trị Sự PGHH Dallas từ ngày 19/12/2005 và đ/đ Hội Trưởng được bầu là Trương Văn Thạo nhân số khoảng 24 người.

        Sau đó đ/đ Trương Văn Thạo được bầu lại nhiệm kỳ thứ hai cho đến 30/10/2010.

         Nhận thức được sự nguy hại và không thể can ngăn vì một đồng đạo trước đây còn hoạt động trong Ban Trị Sự nay đã tự ý tách ra, liên lạc qua email, thư từ, nhận những CD, DVD từ Ban Trị Sự Quốc Doanh trong nước phổ biến bừa bải, vô ý thức và đòi hỏi nhận tiền bạc của tha nhân để trục lợi gây tai tiếng xấu trong địa phương.

         Vì vậy một Tân Ban Trị Sự được thành lập từ ngày 30/10/2010 đến nay do đ/đ Mai Văn Thu được bầu là Hội Trưởng với nhiệm kỳ là hai năm.

          Người viết chỉ sơ lược về sự thành lập Ban Trị Sự PGHH Dallas mà thôi nếu quý đồng đạo có biết thêm xin vui lòng bổ túc. Chúng tôi thành tâm đón nhận sự giúp đỡ của quý vị.

          Trân trọng kính chào.

Dallas ngày 25 tháng 10 năm 2011.

Ban Trị Sự PGHH Dallas
 
Comments