2012-03-18 Lễ Đức Thầy thọ nạn

NGÀY LỄ ĐỨC THẦY THỌ NẠN

Ngày 18 tháng 3 năm 2012 trong khi sửa soạn đặt Bàn Cầu Nguyện ngoài trời, chúng tôi cảm nhận được một nỗi buồn rười rượi khi nhìn bầu trời buổi sáng mai chưa được 9 giờ  mà mây xám từ hướng Tây Nam đang thổi đến khiến cho cảnh vật trong ngày Tổ chức Đại Lễ đượm vẻ u buồn. Thật đúng là “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” (Nguyễn Du)

Biến cố ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại Đốc Vàng Hạ thuộc Quận Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp hiện giờ đã 65 năm trôi qua vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm của triệu triệu tín đồ PGHH. Vì Thiên Định nên Đức Tôn Sư chưa xuất hiện để cầm cân thưởng phạt xét xử công minh cũng như sứ mạng cao cả mà Ngài phải thực hiện trong thời kỳ Long Hoa Hội.

Tập thể tín đồ PGHH thuộc Ban Trị Sự Dallas đã chung sức, chung lòng trang trọng Tổ chức ngày Lễ Đức Thầy THỌ NẠN lúc 11 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2012 nhằm ngày 26 tháng 2 âm lịch tại Trụ sở tạm của Hội Quán với hầu hết đồng đạo, thân hữu và đồng hương tham dự.

Mở đầu buổi Lễ là chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Quốc ca, phút mặc niệm và phần Lễ cầu nguyện ngoài Bàn Hương Án. Tất cả mọi người hiệp thông nguyện cầu cho Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, những anh hùng dân tộc phù độ cho dân tộc Việt Nam sớm xuất hiện những hiền tài nhân đức để lãnh đạo toàn dân giải thể chế độ độc tài vô thần cộng sản đem lại tự do dân chủ cho nước nhà.

Đồng đạo Trương Văn Thạo thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu, đồng đạo đến tham dự đông đủ. Ông cho biết đất nước thời buổi bấy giờ như hoàn cảnh thù trong giặc ngoài. Việt Minh cộng sản giả vờ hợp tác thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược nhưng ý đồ thâm độc, họ lén thủ tiêu ngầm các nhà yêu nước chân chính không nghĩ đến đảng phái, giai cấp để họ độc quyền cai trị làm cho dân chúng hoang mang, lầm than đói khổ. Chúng đã nhiều lần ám hại Đức Thầy, nhưng vì muốn tránh cảnh nồi da xáo thịt, Đức Thầy đã biết trước nên Ngài nhận Thọ Nạn tai cho bá tánh Miền Tây trong đó có tín đồ PGHH. Thầy đã cứu độ hằng triệu sanh linh nên trong đêm 16 tháng 4 năm 1947 bằng cách cho một cụ già (có thể là Đức Thầy hóa thân) mang Lệnh thư đến vị trí đóng quân của hai Ông Trần Văn Soái và Ông Nguyễn Giác Ngộ cấm không cho động binh. Ngài đã dặn dò bổn đạo rán hành theo lời dạy thì sẽ gặp lại trong sứ mạng cao cả trong tương lai của Ngài. Chương trình được tiếp nối là phần Nghi thức Hành Lễ PGHH do đ/đ Hòa phụ trách và đọc 8 điều Răn Cấm để nhắc nhở mọi người “Quy Y thì phải Hành Y”.

Tiếp đến là đồng đạo Lê Hùng dù bệnh hoạn nhưng vẫn cố gắng soạn một bài viết nói về ý nghĩa ngày Đức Thầy Thọ Nạn và khẳng định là Đức Thầy với tâm Từ Bi Vô Lượng đã cứu đồng bào tránh cảnh tàn sát, đầu rơi máu đổ làm lợi cho Thực dân Pháp:

“Bạng Duật tương trì lợi lũ ngư ông.”

Buổi Lễ thật ấm lòng qua các giọng ngâm của nữ đ/đ Ngọc, đ/đ Phượng, đ/đ Yến qua bài “Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi” và bài “Tặng Thi Sĩ Việt Châu” của Đức Thầy.

Sau cùng Ông Hội Trưởng Ban Trị Sự GH/PGHH Dallas ngỏ lời cám ơn tất cả đồng đạo đã chung lo cho buổi Lễ được tốt đẹp. Nhân cơ hội nầy Ông đã phổ biến Văn thư của Ban Trị Sự Trung Ương mời tất cả đồng đạo tham dự ngày Đại Hội Đạo và Đại Lễ 18 tháng 5 ngày Đức Thầy khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức tại Sacramento, California Hoa Kỳ từ ngày 06 tháng 7 đến 8 tháng 7 năm 2012.

Sau đó, ông đọc lại Thông Bạch của BTS.Trung ương Hải ngoại nhằm giải thích, kêu gọi tất cả tín đồ PGHH không tiếp tay, ủng hộ cho nhóm Hai Long thuộc Giáo Hội của Huỳnh Kim đã hợp tác với Giáo Hội trong nước về việc vận động và tổ chức cho Nhóm Nguyễn Thế Truyền sang  Hoa Kỳ thuyết giảng Giáo Lý PGHH.

Đồng thời, Ông kêu gọi tùy lòng hảo tâm của các đ/đ đóng một số tiền cùng với Ban Trị Sự PGHH Houston để in Quyển 6 “ Những Điều Cần Biết Của Kẻ Tu Hiền” loại khổ nhỏ dễ đọc, dễ tra cứu vừa biếu cho đồng hương vừa tiện lợi mang theo bên mình vừa làm kim chỉ nam nhắc nhở cho tín đồ PGHH luôn hành y theo lời dạy trên bước đường Tu Nhân Học Phật.

Tất cả mọi người đều vui vẻ nhắc nhở nhau trên bước đường hành Đạo, cùng nhau dùng bữa cơm chạy thanh đạm và nghe Kinh Giảng của Đức Thầy qua các CD và giọng ngâm rõ ràng, truyền cảm của đồng đạo Trần Kim Thoa, Trần Kim Lợi, và đồng thành tâm tưởng nhớ công đức bao la như Trời biển của Ngài để cùng cố gắng tu hành ngày thêm tinh tấn.

Buổi Lễ chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày và hẹn gặp lại nhau vào ngày Đại Lễ 18/5 sắp tới.

Dallas ngày 19 tháng 3 năm 2012.

Việt Mai
 
Đồng-đạo tại nơi hành Lễ Đức Thầy thọ nạn 2012  Đồng-đạo chuẩn bị hành lễ
 
  Đang hành Lễ

  

Đ/Đ Lê Hùng nói về Ý Nghĩa ngày Đức Thầy thọ nạn   Đ/Đ Trương Văn Thạo

 

 

 
Comments