2011-12-18 Lễ Đản-Sanh Đức Giáo-Chủ PGHH

Lễ Đản-Sanh của Đức Huỳnh Giáo-Chủ lần thứ 92 tại Dallas ngày 18/12/2011

         Ban Trị Sự PGHH Dallas đã trang trọng tổ chức ngày Lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 92 lúc 11 giờ 30 sáng ngày 18/12/2011 tại văn phòng sinh hoạt tạm của Ban Trị Sự. Mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng với tấm lòng Tôn Sư trọng Đạo đa số đ/đ và gia đình đều hiện diện đúng giờ, ngoại trừ một số đ/đ sức khỏe kém nên cầu nguyện tại nhà.

         Mở đầu buổi Lễ là Lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ. Tiếp đến đ/đ Hội Trưởng thay mặt BTS/PGHH Dallas chào mừng Quý Tôn Giáo bạn Cao Đài, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW, quý thân hửu và đ/đ cùng gia đình PGHH đến tham dự. Ông tường trình cho các đ/đ những tin Giáo sự từ Ban Trị Sự Trung Ương PGHH như kêu gọi cứu trợ cho những đ/đ PGHH bị nạn lụt tại quê nhà đang thiếu thốn, đói khổ rất cần sự giúp đỡ, cũng như gởi thư can thiệp cho đ/đ Nguyển Văn Lía, đ/đ Trần Hoài Ân đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, các Cơ quan Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để làm áp lực buộc Nhà Cầm Quyền Việt Cộng thả vô điều kiện tất cả những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tôn giáo mà chúng bắt giam hành hạ trái phép. Chương trình được tiếp tục giới thiệu đ/đ Rở đọc bài “Sứ Mạng  Của Đức Thầy”, “Ý Nghĩa ngày Đản Sanh” và bài “Cho Ông Cò Tàu Hảo” do đ/đ Mẩm diễn  ngâm. Đại Diện cho Tộc Đạo Cao Đài là Ông Chánh Trị Sự Trương Văn Thành lên phát biểu cảm tưởng. Ông nhận định Đức Thầy là Vị Bồ Tát giáng phàm mở Đạo PGHH cừu đời để lại cho dân tộc Việt Nam Quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ làm kim chỉ nam cho tín đồ cũng như cho những người khác học hỏi, tin tưởng. Ông cũng phân tích sự hợp tác giữa hai tôn Giáo PGHH và Cao Đài trong thời kỳ chống thực dân Pháp dành lại tự do độc lập cho đất nước.

         Ông cầu nguyện  thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và mong mỏi một ngày không xa đất nước Việt Nam sẽ xuất hiện những hiền nhân những anh hùng tạo thời thế để lãnh đạo toàn dân giải thể chế độ Việt Cộng vô thần, đem lại hạnh phúc tự do thật sự cho đồng bào.

         Sau đó lần lượt các đ/đ và quý vị thân hữu đến cầu nguyện tại Bàn Hương Án ngoài trời mong mỏi đất nước sớm tự do, dân chủ, dân chúng sống hạnh phúc, thanh bình.

         Thay mặt Ban Tổ Chức, đ/đ Thu chân thành cám ơn quý Đại diện Tôn Giáo Cao Đài, Ông Chủ Tịch Hội Cựu Tù NHân Chính Trị DFW và các thân hữu, các gia đình đồng đạo tham dự và chung lo cho buổi Lễ được tốt đẹp.

         Buổi Lễ được kết thúc qua phần ẩm thực chay và nghe các bài Kinh Giảng từ các dỉa CD do các tín đồ PGHH diễn ngâm đã làm ấm lòng mọi người giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Mọi người như tự chiếu soi với lòng ráng tu hành theo lời dạy của Thầy để ngày càng tinh tấn trên đường tu học hầu gặp lại Đấng Tôn Sư trong ngày Long Hoa Hội.

         Buổi Lễ kết thúc lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày.

         Việt Mai

         (20/12/2011)

Những hình ảnh kỷ-niệm trong buổi Lễ Đản-Sanh của Đức Giáo-Chủ:
 

Hội Trưởng BTS Dallas Mai-Văn-Thu

Hội Trưởng BTS Dallas: Đ/Đ Mai-Văn-Thu chào mừng Quan-Khách và Đồng-Đạo
 
Nguyện Hương     Đang Hành Lễ
Chuẩn bị cử hành lễ theo truyền thống PGHH
 
Comments