2013-06-23 Lễ Khai Đạo PGHH lần thứ 74

Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO lần thứ 74

tại tiểu bang Florida, Hoa-Kỳ ngày 23-6-2013

 

 
Hành Lễ theo nghi thức Phật-Giáo Hòa-Hảo
Hành Lễ theo nghi thức Phật-Giáo Hòa-Hảo
 
 
 
 
 
 

Sinh-hoạt của Ban Trị-Sự PGHH Florida

 
Comments