2011/12/12 - Xuân Yêu thương

Xuân Yêu thương
 

“Xuân đến trăm hoa nở,

Xuân đi trăm hoa tàn”(*)

Ngắm hoa trong hiện tại,

Nghe lòng ta thênh thang…

*

*  *

Ta như cành mai nhỏ,

Khoe hương cùng đất trời.

Cho Xuân thêm tươi đẹp,

Cho lòng người thảnh thơi.

*

*  *

Ta như mùa Xuân, Hạ,

Là mùa Thu, mùa Đông.

Mỗi mùa mang mỗi vẻ,

Tuy khác mà vẫn đổng.

*

*  *

Sanh lão cùng bịnh tử,

Thành trụ với hoại không.

Xuân đi và Xuân đến,

Có mà dường như không.

*

*  *

Cầu mong cho bốn biển,

Quý sinh mạng làm đầu.

Xuân nầy không thù hận,

Hòa hảo khắp năm châu.

 

                     TẦM LONG

                                                       _____________________

                                                                                    (*) Lời Mãn Giác Thiền sư

Comments