2004/06/13 - Cuộc Sống Ðẹp

       Cuộc Sống Ðẹp

         Cuộc sống đẹp là thăng hoa nếp sống,

         Nét tinh anh trong suy tưởng việc đời.

         Là niềm tin an lạc, ý vui tươi;

         Yêu mến cả muôn loài, muôn vật thể.

         Cuộc sống đẹp là an vui tinh thể,

         Ðể tinh thần thơ thới vút lên cao.

         Chẳng bận tâm vì những chuyện tào lao;

         Chẳng để ý chuyện bàng quan thiên hạ.

         Cuộc sống đẹp là sống trên tất cả,

         Những việc đời nhỏ nhặt của trần gian.

         Dù giàu sang hay trong cảnh cơ hàn,

         Vẫn thanh thản, vững lòng yêu cuộc sống.

         Cuộc sống đẹp như trời cao, biển rộng,

         Khi thác rồi, thi thể vẫn còn trong.

         Vì máu tươi còn sắc thắm trong lòng,

         Rồi siêu thoát cùng con thuyền Bát Nhã.

         Cuộc sống đẹp thì con người tao nhã.

                  (Ðức Phố, 13 tháng 6 năm 2004)

            Vĩnh Liêm

Comments