2011/07/31 - Quan Thượng Đẳng Đại Thần

QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN 


        Kính thưa quí đồng Đạo.

        Hằng năm, cứ vào ngày 28 tháng 8 âm lịch, thì người tín đồ PGHH dù đang sinh cư bất cứ nơi nào trên Thế giới đều long trọng tổ chức Lễ giỗ Ngài QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN Nguyễn Trung Trực.

        Sở dĩ có truyền thống tốt đẹp nầy là vì hầu hết tín đồ PGHH đều tôn kính và vô cùng ngưỡng mộ “Quan Thượng”, xem Ngài là vị anh hùng của Dân tộc Việt Nam qua những chiến công hiển hách chống lại bọn Thực dân Pháp xâm lược và nhứt là tấm lòng trung trinh nghĩa khí cao cả đối với đồng bào, dân tộc của Ngài, xứng đáng để noi gương trong sử sách.

Được biết, sau khi vị quốc vong thân tại pháp trường (trước chợ Rạch Giá) thì Ngài đã được hiển thánh thành Thần như lời Đức Thầy xác nhận:

                       “Dầu không siêu cũng đặng về Thần,
                        Nhờ hai chữ trung quân ái quốc.” (Q.4, GMTK)

        Trong lần đăng sơn lần thứ nhứt với Đức Ông trên núi Tà Lơn (năm 1939), chính Đức Ông có diện kiến “Quan Thượng” được Ông Vương Kim kể lại việc nầy trong quyển “ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ” như sau:“ Đi được một đoạn đường Ngài bảo Đức Ông mặc đồ lớn vào, rồi chỉ một người ngồi trên vồ đá mà rằng: Đây là ông Nguyễn Trung Trực. Người ta nói ông bị Tây giết mà nay ông còn sống đó. Vậy ông Cả nên lại làm lễ và nói chuyện với Quan Thượng Đẳng. Đức Ông đến nói chuyện và làm lễ hai lạy rồi từ tạ ra đi. (trang 61-62) Việc nầy chứng tỏ cho chúng ta biết là Ngài Nguyễn Trung Trực đã thực sự thành Thần, đang hộ trì những ai biết cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, tu hiền theo Phật Đạo.

Ngoài ra, trong “Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Phật” mà Đức Thầy dạy người tín đồ PGHH van vái trong hai thời cúng lạy mỗi ngày, có nhắc đến danh hiệu của “Quan Thượng” như sau:

Nam mô Thập Phương Phật.

Nam mô Thập Phương Pháp.

Nam mô Thập Phương Tăng.

“Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh,…”

Rõ ràng, hương linh của Ngài “Quan Thượng” đã được Đức Thầy an vị trên ngôi Tam Bảo rồi và theo như lời Đức Thầy căn dặn là “chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi uế trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả.” Đức Thầy luôn nhắc:

“Đấng Thần minh công bình trực dạ,

Đâu ăn lo đổi họa làm may.

Mở tâm linh đọc đến đoạn nầy,

Điều họa phước ấy cơ báo ứng.”(Q.5, KT)

Hay là:

                                            “Phật chẳng qua dụng chữ tín thành,

                                             Chớ nào dụng Hương, Đăng, Trà, Quả”. (Q.4, GMTK)

         Vì vậy, chúng ta là người có Đạo thì nên tránh "những sự dị đoan, mê tín thái quá mà làm cho Đạo đức suy đồi". Bởi vì, ngay cả người sống trong khi đau nặng thì ăn còn không được. Chẳng lẽ người chết rồi mà còn ăn hoặc xài được hay sao? Vì vậy, tại sao chúng ta lại phải cúng heo quay hay gà, vịt hoặc đốt tiền vàng bạc một cách vô lý ???

        Trong Điều RĂN CẤM thứ Năm, Đức Thầy có khuyên bảo:“Ta chẳng ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng Thần Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng mà làm hết bịnh là Tà Thần; nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta.”

        Do đó, trong tình đồng đạo mà Đức Thầy thường dạy là “phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức…” chúng tôi khẩn thiết kêu gọi bất cứ cơ quan đoàn thể nào hay ngay cả đồng đạo PGHH mỗi khi tổ chức Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực chỉ nên cúng các món ăn CHAY mà thôi.

Không nên vì những tư lợi nhỏ nhen, lợi dụng sự kính ngưỡng của người đời đối với "Quan Thượng" mà tổ chức Lễ Giỗ rình rang, hoặc cúng cả heo quay ngay trong Hội quán khiến mang tội với Thánh Thần và sái với ý chỉ của Đức Thầy, chứng tỏ mình mang danh là tín đồ PGHH mà chưa thấu đáo những lời dạy của Đức Thầy.

Xin trân trọng cám ơn quý đồng Đạo.

        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

        TRƯƠNG VĂN THẠO

Comments