2012/05/04 - Tìm hiểu về Long Hoa Đại Hội

Tìm hiểu về LONG HOA ĐẠI HỘI

 

Kính thưa chư Quý đồng đạo,

Nói đến Hội Long Hoa thì hầu hết tín đồ PGHH đều nghe, biết đến và thường hay nhắc nhở. Bởi vì, ba chữ Hội Long Hoa đã được Đức Thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các quyển Sấm Giảng và Thi Văn Giáo Lý của Ngài.

Tuy nhiên, Hội Long Hoa là gì? Do ai lập ra và chủ trì? Xảy ra ở đâu và lúc nào? Làm thế nào để được tham dự??? Đó là những câu hỏi mà Quý đồng đạo chúng ta thường hay bàn bạc và thắc mắc…

Sau đây, căn cứ vào Giáo lý của Đức Thầy, vào Tài liệu của các đồng đạo niên lão, chúng tôi xin mạn phép trình bày lại đề tài nầy như một đóng góp nhỏ nhoi vào việc tìm hiểu Giáo lý PGHH.

Trước hết, Hội Long Hoa theo định nghĩa của Cố đồng đạo Thiện Tâm (trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú giải, tập 1/3):

HỘI là cuộc hội họp đông đảo. LONG là rồng, ám chỉ cho vị Vua Thánh (chánh vì Vương). HOA là các loại bông tốt đẹp. Người ta thường nói đẹp như hoa, ở đây chỉ cho người hiền lương, đức hạnh.

Vậy, Hội Long Hoa là do Tiên Phật lập ra để tuyển chọn bậc hiền tài và đức hạnh tốt đẹp, họp lại chào mừng Chúa Thánh đời Thượng Nguơn Thánh Đức tới đây.

Theo Kinh điển Phật giáo thì mỗi khi có một vị Phật ra đời là có mở Hội để hóa độ chúng sanh. Chẳng hạn như trong quá khứ, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật lập Hội Liên Trì, Đức Phật Thích Ca mở Hội Linh Sơn để cu hội các bực La Hán và Bồ Tát; còn sau nầy Đức Phật Di Lặc ra đời cũng sẽ lập Hội Long Hoa, (vì cho rằng Ngài ngồi dưới cội cây Long Hoa mà đắc đạo nên đặt tên là Hội Long Hoa).

Theo Phật học Tự Điển của Đoàn Trung Còn, Hội Long Hoa là Hội thuyết pháp của Đức Phật sắp tới, hiện nay là Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật Thích Tôn có cho biết: Di Lặc Bồ Tát hiện nay ở tại nội viện nơi từng trời Đâu Suất. Về sau đây, trải qua 56 ức 7 ngàn vạn năm, Ngài sẽ xuất hiện ở quốc độ nầy, tại trong rừng cây trỗ hoa. Nơi cội cây Long Hoa, Ngài sẽ khai Pháp hội, phổ độ nhơn loại và chư Thiên.

Theo Kinh ông Cưu ma la thập dịch, Pháp hội của Phật Di Lặc sẽ nhóm dưới cây hình con Rồng trỗ hoa vàng nên gọi là Long Hoa hội. Ngài sẽ thuyết pháp Ba kỳ nơi cội cây Long Hoa, độ vô số chúng sanh.

Ngoài ra, Cơ bút Đạo Cao Đài cũng có nói rất nhiều về Hội Long Hoa. Trong quyển Đại Thừa Chơn Giáo, Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma ha tát, tiên tri cho biết: Thời kỳ Mạt pháp, sẽ có Ngôi Hai giáng thế dạy Đạo và lúc Long Hoa Đại Hội khai mở sẽ có Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật giáng thế sửa đời, trị dân.

Như vậy, Hội Long Hoa là một Hội lập ra trong thời kỳ tận diệt để chọn người hiền đức. Đây là cơ hội mấy muôn năm mới trở lại một lần. Người Việt Nam hữu phước lắm mới được cơ bút tiết lộ để biết trước mà lo tu tập trong Trường Thi chót nầy. Đây là kỳ thi chót, nếu ai không cải ác tùng thiện, chắc phải sa đọa muôn thuở:

“Rán tu kịp Hội Long Hoa,

Trễ rồi một kiếp đoạ sa muôn đời.”

Riêng về Tông Phái Bửu Sơn Kỳ Hương mà Sơ tổ là Đức Phật Thầy Tây An và các vị kế truyền hay hàng hậu bối sau nầy như Ông Sư Vãi Bán Khoai, Ông Ba Thới, Tứ Thánh, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ông Thanh Sĩ…cũng có nói rất nhiều về Hội Long Hoa.

Qua quyển "Sấm Giảng Người Đời", Ông Sư Vãi Bán Khoai cho biết: Đời Hạ Nguơn sắp mãn và thời gian rất gần sẽ khai diễn Đại Hội Long Hoa. Ông cho biết Hội Long Hoa được mở ra để chọn người hiền đức và lập đời Thượng Nguơn vô cùng đẹp đẽ, một xã hội của người hiền, không còn kẻ ác:

“Bởi trần lỗi quá muôn phần,

Cho nên lập Hội Long Hoa chọn người.”

Hội Long Hoa là một trường thi để chọn người hiền, vì trước khi đến Long Hoa Đại Hội thế giới phải trải qua nhiều giai đoạn ghê gớm để báo hiệu thời Hạ Nguơn sắp chấm dứt.

Ông Sư Vãi Bán Khoai tiết lộ những hiện tượng xảy ra cho thế gian vào thời Hạ Nguơn như: Chiến tranh nổi lên khắp nơi gây cảnh con lạc cha, vợ lạc chồng, nhà cửa tan nát, thây người chết như bèo trôi sông. Đa số là những người hung ác, không biết thức tỉnh lo tu tâm dưỡng tánh trong giai đoạn chuẩn bị dự Long Hoa dù ăn năn cũng không còn kịp nữa:

“Phật Trời nói chẳng sai lời,

Long Hoa là Hội Phật Trời lập ra.

Lập rồi cái Hội Long Hoa,

Chọn người tu niệm đặng mà bao nhiêu?

Chọn lựa coi thử ít nhiều,

Người lành kẻ dữ còn tiêu kẻ nào?”

Ngoài cuộc tàn sát bởi chiến tranh gây ra, còn nhiều tai Trời ách nước như nước lụt, bão tố, lửa cháy khắp nơi, ác thú xông ra ăn thịt ngưòi, lại còn có âm binh đến quấy nhiễu, gây ra nhiều chứng bịnh làm tan xương nát ruột biết bao nhiêu người xấu số.

Ông còn cho biết rằng: Trên Trời có sấm nổ, làm kinh thiên động địa, nhiều hòn núi bị phá vở, nhiều cù lao, đất liền bị sụp, quả đất thay hình đổi dạng, chôn vùi cả lục địa và nổi lên lục địa mới (giống như Đại Hồng Thủy chôn vùi châu Atlantic dưới Đại Tây Dương).

Khi thời Thượng Nguơn lập ra, nước Việt Nam sẽ được diễm phúc nhất trên trái đất nầy là vì cơ Trời cho biết nước Việt Nam là cõi Trung Ương, là Trung Tâm của nền Văn Minh thời Thượng Nguơn sau nầy. Chính vì vậy mà Tiên, Phật giáng trần ở nước Việt Nam để phổ hóa chúng sanh.

Ngoài quyển Sấm Giảng 11 hồi của Ông Sư Vãi Bán Khoai, người đời còn được lưu truyền Bộ Tứ Thánh, tác giả là các Đấng Thiêng Liêng mượn xác cậu bé chín tuổi để nói ra lời thơ, ý Đạo, khuyên người đời nên hồi tâm hướng thiện vì đời Hạ Nguơn chấm dứt sắp gần kề.

TỨ THÁNH cho biết rằng rồi đây nhân loại sẽ thấy được Hội Long Hoa mở ra để chọn người hiền đức. Và trước khi xảy ra cuộc thi nầy, nhân loại phải trải qua bao nhiêu cảnh thảm khổ, nào là cảnh đói, cảnh quỉ vương quấy nhiễu, cảnh chiến tranh tàn khốc....qua những câu thơ lục bát diễn tả một cuộc đánh cờ để nói bóng gió về trận chiến nầy ở cuối đời Hạ Nguơn. Tuy Tứ Thánh có tiết lộ Thiên Cơ, nhưng chẳng ai đoán nổi, vì lời thơ rất khó hiểu, có điều là Tứ Thánh cho biết, trong khi cuộc thế chiến diễn ra, có tiếng Sấm nổ trên Trời thì tất cả các nước (18 nước) tham chiến đều ngẩn ngơ buông súng để ngạc nhiên nhìn thấy Vũ Trụ biến đổi:

“Trời ôi ! Sao ó biếng bay?

Xe kia biếng chạy, tại xe ai ngừng?

Súng sao biếng nổ không chừng?

Chư Bang thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ.”

Tứ Thánh còn cho biết tương lai nước Việt Nam rất huy hoàng và cho rằng Đại Hội Long Hoa diễn ra ở tại Nam Bang:

“Núi rừng trổ ngọc trổ ngà,

LONG HOA lại trổ trên Tòa Thượng Nguơn.

NAM BANG một lá quế đơn,

Năm Châu tựu hội THẤT SƠN đông vầy.”

(Bản đồ nước Việt Nam hình cong như chữ S giống hệt lá quế đơn chia hai Vô Cực thành Lưỡng Nghi, Tứ Tượng).

Ngoài việc tiên tri về Hội Long Hoa, về đời Thượng Nguơn sắp đến, Tứ Thánh còn tiết lộ các biến cố xảy ra ở Việt Nam, có lẽ trong những năm gần đây người ta nghiệm ra sẽ thấy đúng.

Đặc biệt, trong Giáo lý PGHH, chúng ta thấy Đức Thầy nhắc nhở rất nhiều lần về Hội Long Hoa.

Đức Thầy từng tiết lộ:

“Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi,

 Người hiền đức đặng phò chơn chúa”.

                        (Q.2, Kệ Dân)

        Hay là:

“Kíp mở Long-Hoa xây máy tạo,

 Cho dân Hồng-Lạc thọ ân thừa.”

                         (Dụng Kinh Quyền)

Ngài cho biết, sẽ có Tiên Phật giáng trần để lập Hội và đây là một cuộc thi cử chọn lọc, hiền còn dữ mất:

“Long Hoa Tiên Phật đáo Ta bà,

 Lừa lọc con lành diệt quỷ ma.”

                (Thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc Liêu)

Và:

“Lập rồi cái Hội Long Hoa,

Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu.

Gian tà hồn xác cũng tiêu,

Thảm thương bá tánh chín chiều ruột đau.”

(Q.3, Sám Giảng)

Cho nên Ngài thường giục thúc:

“Trở chơn cho kịp Long Hoa,

Long Hoa có mặt ấy là hiền nhơn.”

(Thiên lý ca)

        Hay:

    “Cuộc biến động nay mai nguy ngập,

      Một Hội nầy rán lập thân danh.”

                                    (Để chơn đất Bắc)

Sau cuộc sàng sảy, biến chuyển sẽ xảy ra, nào là cảnh của cải phút chốc tiêu tan, nào là cảnh giặc giã bốn phương nổi lên, nào là nạn đói xảy ra người người phải điêu linh; thảm cảnh này kéo dài từ khi bắt đầu xảy ra biến cố đến ngày lập đời Thượng Nguơn mới dứt:

“Mai sau nhiều cuộc đất cày,

Đua nhau mà chạy lầu-đài cũng xa.”

(Q.3, Sấm Giảng)

“Đến chừng đó bốn phương có giặc,

Khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha.”

(Q.2, Kệ Dân)

Rồi nào là nạn quỉ vương gây tai họa cho loài người mà theo lời Đức Thầy là do Trời mở cửa cho chúng:

“Thời kỳ nầy nhiều quỉ cùng ma,

                           Trời mở cửa quỉ vương xuống thế.”

                                (Q.4, GM Tâm kệ)

Quỉ vương biết tên họ từng người mà gọi để ám hại. Rồi nào nạn ác thú kỳ hình dị trạng sát hại dân sinh, nạn âm binh do bọn Bàng Môn Tả Đạo sai xuống để thi hành những tham vọng của chúng, nạn băng sơn, thuỷ kiệt, nạn động đất, hồng thủy, sóng thần chôn vùi hằng triệu người dưới làn sóng dữ:

“Sau đến việc sơn-băng kiệt-thủy,

 Khùng thảm-thương bá-tánh quá chừng.”

                                        (Q.2, Kệ Dân)

Hoặc là:

“Ngọn thủy triều nô nức sục sôi,

  Bầu trái đất một phen luân chuyển.”

                                (Nang thơ cẩm tú)

Khi các biến chuyển chấm dứt thì có tiếng nổ và Đức Thầy quả quyết rằng sẽ có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra ở Năm non Bảy núi. Đó là đền đài, châu báu toàn bằng vàng lộ ra, các nước quá tham lam kéo đến gây ra cảnh giết chóc máu chảy thành sông:

“Thất sơn tiếng nổ; Qui cổ diệt kim.

  Cửu cửu y nhiên; Tình riêng tham báu.

  Đổ máu tuôn rơi; Khùng mới nói chơi.

  Chư bang hàng phục…”

                                (Hố Hò Khoan)

“Vang-vầy sấm nổ chuyển-luân,

  Kiểng-tiên lộ vẻ vui mừng cha con.”

                                 (Viếng làng Mỹ Hội Đông)

Hoặc là:

“Lầu-đài núi Cấm lộ nay mai,

Thức-tỉnh chúng-sanh mới tỏ bày.”

(Viếng non Ông Két)

        Hay:

“Lao-xao bể Bắc non Tần,

Quân Phiên tham báu xa gần cũng qua.”

(Q.3, Sám Giảng)

Bấy giờ có phép lạ, Tiên Phật xuất hiện, chư bang hàng phục, không chiến mà thành, súng không thể nổ nữa. Ở Việt Nam có một vị Quân Sư thượng trí, có lục thông, ngồi một nơi mà thấy xa, nghe hết, biết cả ý muốn của con người. Cả 18 nước tham chiến phải phục tùng. Người hiền được thưởng, kẻ ác bị trừng phạt. Loài người còn sống sót sẽ thay hồn đổi xác nhờ phép Tiên, phép Phật, địa hình, địa vật đều đổi mới, cây cối tốt tươi, người hiền còn sống sót đều trẻ lại để hưởng đời Thượng Nguơn Thánh Đức:

“Sau lập Hội thì già hóa trẻ,

 Khắp hoàn-cầu đổi xác thay hồn.”

                                 (Q.2, Kệ Dân)

 Thời kỳ nầy sẽ có Minh Vương cai trị thì đời mới an cư:

“Đạo đời nào có tư riêng,

Minh Vương sửa trị mới yên Ngôi Trời.”

        Hay:

“Đến chừng lập Hội mới mong,

Trở về chúa cũ, mới hòng xuê xang.”

(Thiên lý ca)

Đó cũng chính là lúc Hội Long Hoa được thành lập. Thế nên Đức Thầy thường kêu gọi:

“Mau chơn bước đến Long Hoa hội,

  Chầu Phật hòa vui cõi đại đồng.”

                        (Cho Bà năm Cò ở Sài gòn)

Nếu nghiên cứu qua Sấm Giảng của Đức Thầy thì độ khoảng 10 ngàn năm, hoặc trên hay dưới con số đó là có một lần lập Hội như vậy để chọn lọc hiền còn dữ mất, lập lại đời Thượng Ngươn Thánh Đức:

“Muôn thu thiên định nhứt kỳ,

Hạ ngươn sắc lịnh khai Kỳ Long Hoa”.

(Thiên lý ca)

        Hay:

“Ngàn năm mới có một đời,

Tới chừng lập Hội, Phật Trời xử phân.”

(Thiên lý ca)

Hoặc là:

“Chớ mong yến thử ẩm hà,

Mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con…"

 (Thiên lý ca)

Qua phần trình bày trên, chúng ta thấy rằng Hội Long Hoa do Trời Phật lập ra, mục đích là để chọn người hiền đức phò Thánh Chúa trong thời Thượng Nguơn Thánh Đức, có nghĩa là sau khi thời Hạ Nguơn chấm dứt để tạo lập thời Thượng Nguơn, thì Hội Long Hoa sẽ do Đức Phật Di Lặc đứng ra triệu tập gồm những phần tử ưu tú của nhân loại, tức hạng người tu hành cao công quả, tài đức vẹn toàn để gánh vác non sông gấm vóc trong cảnh thái bình, thịnh trị dưới sự trị vì anh minh, đức độ của Minh Vương.

Tuy nhiên, khi nào mở Hội thì hầu như bất cứ ai trong chúng ta cũng không tài nào biết được. Chính Đức Thầy khi còn ở Tổ đình, có một bà lão 80 tuổi hỏi Ngài cho biết xem bà có thể sống để coi hội Long Hoa chăng, thì Ngài cũng chưa thể xác định:

“Long Hoa hội ấy còn xa,

Rán mà tu niệm đặng nhờ thân sau.

Phải chi hội ấy hầu gần,

Thì Ông hà tất xuống trần làm chi?”

(Hỏi Hội Long Hoa)

Còn về địa điểm thì đa số tín đồ PGHH đều tin tưởng là Hội Long Hoa sẽ được khai diễn ở miền Thất sơn, Nam Việt Nam (thuộc hai tỉnh Long Xuyên-Châu Đốc) mà Trung Ương là tại đỉnh núi Cấm, và các vùng chung quanh nơi Đức Phật Thầy cho người cấm Năm Ông Thẻ từ hơn 160 năm trước để khoanh vùng. Dầu vậy, cũng có người cho rằng Hội Long Hoa sẽ được diễn ra ở miền Trung Việt Nam (?)

Ngoài ra, cố Đ/đ Thiện Tâm còn cho rằng LIÊN HOA HẢI HỘI (trong bài Ngũ Nguyện trước Ngôi Tam Bảo) đồng nghĩa với LONG HOA ĐẠI HỘI khi Chú giải như sau:

LIÊN HOA HẢI HỘI: Liên Hoa là hoa sen. Có nghĩa trong sạch và thanh tịnh. Chỉ cho người tu đắc Đạo; Hải Hội là hội lớn, chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn đều cu hội rất đông như biển không thể đếm hết con số. Hiểu chung từ ngữ “Liên Hoa Hải Hội” là số người tu chứng, cu hội về đông như biển cả. Từ xưa, Đức Phật nào xuất thế đều có cu hội số đệ tử thành Đạo, để xướng danh và thọ ký. Như thời Đức Thích Ca có lập “Linh Sơn Hội” để truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp. Cho nên Đức Kim Sơn Phật hiện nay cũng sẽ có “Liên Hoa Hải Hội”. Và cố Đ/đ Thiện Tâm cũng cho biết Vị Phật chủ tọa Liên Hoa Hải Hội tới đây, đứng đầu chư Phật chứng đắc hiện tại, chỉ cho Đức Kim Sơn Phật. Mà hễ là tín đồ PGHH thì ai cũng biết Đức Kim Sơn Phật chính là ĐỨC TÔN SƯ kính yêu của chúng ta vậy.

Do đó, chúng ta không mấy ai ngạc nhiên vì biết rằng một trong những Sứ mạng thiêng liêng của Đức Thầy khi giáng phàm lần nầy, đó là lập Hội Long Hoa như Ngài tiết lộ trong bài Thay Lời Tựa:“ Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Đại Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa Bình cho vạn quốc chư bang.”

Có một Đồng đạo niên lão (xin tạm dấu tên) sau 47 năm trì chay, diệt dục, công phu tu hành sớm tối, đã khẳng định với chúng tôi rằng Đức Thầy chúng ta chính là Bồ Tát Di Lặc hiện còn đang ở Cung Trời Đâu Suất và Ngài sẽ là vị Chánh Chủ Khảo trong trường thi sàng lọc nầy:

“Đến kỳ thi danh Thầy chạm bảng,

 Trên đài cao gọi các linh hồn.”

                        (Nang thơ cẩm tú)

Hoặc:

“Lão đây vưng lịnh Phật tôn,

Lãnh cân thưởng phạt chư môn dữ lành.”

(Thiên lý ca)

Hay là:

“Có ngày mở rộng qui khôi,

Non thần vang chuyển Khùng ngồi xử phân.”

(Bóng Hồng)

(Bởi vì: “Đến hội trăm quan còn hiện được, Thì ra xác thịt có cần đâu.” có nghĩa rằng nếu một mai cởi bỏ xác phàm nầy, chúng ta vẫn có thể tham dự ngày Long Hoa Đại Hội, với điều kiện được Đức Thầy tuyển chọn).

Do đó, nếu đã là tín đồ PGHH và phát tâm tu hành y theo chánh pháp của Ngài (tức là học theo những bài “học tủ” mà Đức Thầy giảng dạy) thì lo gì không thi đậu tức là sẽ có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội như lời Ngài hứa hẹn:

“Sớm, tối, đi, nằm y chánh pháp,

 Thầy nguyền dắt đến cảnh Long Hoa.”

(Cho Ô. HẠNH, rể của Ô. Võ-Văn-Giỏi)

Hay:

“Mong cầu gặp Phật hội Long Hoa,

  Con rán trì tâm niệm Phật Đà.”

                        (Cho cô Hai Gương - Cần thơ)

        Hoặc là:

“Dõi gót theo Thầy nương Phật-cảnh,

 Vui-vầy xem hội, hội Long-Hoa.”

                (Thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc Liêu)

Đồng thời, sau hai thời cúng lạy mỗi ngày, nếu chúng ta chuyên tâm niệm Phật, làm lành lánh dữ, hành đúng theo 8 điều răn cấm của Đức Thầy và chiêm nghiệm rõ ràng bài Nguyện sau đây thì con đường đi dự Hội Long Hoa chắc chắn sẽ êm đềm tốt đẹp:

                             “Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà,

     Nguyện vái thân nầy khỏi đọa sa.

     Muôn đạo hào quang oai Đức Phật,

     Soi đường minh thiện đến Long Hoa.”

                                        (Niệm Di Đà)

Trên đây chỉ là ý kiến thô thiển của cá nhơn về Hội Long Hoa, chắc chắn trong một bài Góp Ý ngắn ngủi nầy sẽ có rất nhiều khiếm khuyết. Kính mong chư Quý đồng đạo khắp nơi vì tấm lòng thương Thầy mến Đạo mà hoan hỷ bổ sung cho để ý nghĩa của “Hội Long Hoa” được đầy đủ, rõ ràng hơn. Chúng tôi vô cùng đội ơn và cảm kích.

Kính chúc Quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành để hy vọng có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội, hầu diện kiến Đức Tôn Sư vô vàn yêu kính./.

 

Nam mô A Di Đà Phật !

 

 

 

 

 

Comments