2012/02/04 - Thiên Cơ trong Giáo lý PGHH

THIÊN CƠ trong Giáo lý PGHH

 

Trước hết, theo định nghĩa từ Cao Đài tự điển của Nguyễn văn Hồng: THIÊN là Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. CƠ là máy.

Thiên cơ là máy trời, tức là sự vận chuyển của Trời Đất điều hòa như một bộ máy; chỉ cái lẽ mầu nhiệm của Trời mà con người không thể hiểu thấu.

Tất cả những phần tử trong càn khôn vũ trụ đều vận chuyển, không vật nào đứng yên, vì đứng yên là chết, và vận chuyển một cách điều hòa trật tự, không bao giờ ngừng nghỉ, giống như một bộ máy, nên gọi là Thiên cơ.

Còn theo Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn: THIÊN CƠ là Máy trời. Tức là thiên ý, là sự sắp đặt trước của Tiên Phật, của định mạng (nghiệp báo) một cách bí mật ngay cả về mọi việc công như chánh trị, quân sự, hoặc về việc tu hành, hay như vận mạng của một người…

Ngoài ra, Thiên cơ theo định nghĩa thông thường là máy trời, là những việc mà người ta tin vốn đã được sắp đặt sẵn chỉ có Trời mới biết. Và những ai biết được thì cũng chớ nên tiết lộ, nếu vì lý do nào đó mà nói ra cho mọi người biết thì sẽ bị hậu quả khôn lường, đó là lời dặn của người xưa, và đó cũng là ý nghĩa của câu “Thiên cơ bất khả lậu”.

“Máy trời chẳng dám nói ra,

Xui thầy thương tớ xót xa trong lòng.”

(Lục Vân Tiên)

Chính vì vậy, Ông TÙNG ở vàm Cái Đầm, thôn Hòa Hảo (năm Canh Thìn, 1940) đã hỏi Đức Thầy:

“Thiên cơ bất khả sao ông nói ?

Phật Thánh Tiên Thần dám phô trương.”

          Tuy nhiên, Đức Thầy là vị hoạt Phật lâm phàm độ thế nên mạnh dạn trả lời:

“Thiên cơ được lịnh nên ta nói,

Phật Thánh phần ta mới bày trương.”

Quả thật, chỉ có những bậc Phật Thần Tiên Thánh mới dám tiết lộ những việc Thiên cơ, hơn nữa Đức Thầy còn được lịnh của Phật của Trời nên mới bày tường cùng sanh chúng:

“Ta thừa vưng Sắc lịnh Thế Tôn,

Khắp hạ giái truyền khai Đạo pháp.”

                   (Diệu pháp quang minh)

“Thừa vưng Sắc lịnh của Trời,

Cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dân.”

(Viếng làng Mỹ Hội Đông)

Đặc biệt, Giáo lý của PGHH mà Đức Thầy truyền bá thường được gọi là Sấm Giảng đã có mang tính cách Thiên cơ trong đó.

Theo quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú Giải của cố Đ/đ Thiện Tâm, SẤM là những lời tiên tri (cho biết trước) về thế cưộc sắp xảy ra, được ghi bằng các câu văn vần, với ý nghĩa khó hiểu hơn lời thơ thường, như lời Sấm Ký của Thiền sư Vạn Hạnh đời tiền Lê, lời Sấm của cụ Trạng Trình thời Lê Mạt, hoặc Sấm truyền của Đức Phật Thầy Tây An thời nhà Nguyễn:

 “Ngày nay xe lết xe lôi,

Đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê.

Là năm Rồng, Rắn, Ngựa, Dê,

Chúng sanh thế giới ê hề thây phơi.

Trạng Trình truyền sấm mấy lời,

Ngày nay dân chúng vậy thời rán tri.” (Q.3)

Hay là:

“Những Sấm truyền xưa của Phật Thầy,

   Dân rán kiếm mà truy thì biết”.

(Q.4, Giác Mê TK)

GIẢNG là giải thích, là giải bày Giáo lý cao sâu của đạo Phật cho người hiểu rõ phương thức tu hành.

Tóm lại, SẤM GIẢNG là quyển giảng, trong đó vừa tiên tri thời cơ, vừa giải bày đạo lý để khuyến hóa nhân sanh, sớm thức tỉnh trau thân hành đạo. (Điều này ai cũng biết Đức Thầy đã tiên đoán chính xác cuộc Đệ nhị Thế chiến (1939-1945) và có những vấn đề khác mà chưa ai giải đáp được, chẳng hạn như trong các bài Lụy Tam Châu, Hố Hò Khoan, Thiên Lý ca, Nhẫn đợi thời cơ, Bóng Hồng…)

Do đó, chúng ta thấy rất nhiều câu trong các quyển Sấm Giảng có đề cập đến hai chữ Thiên cơ mà Đức Thầy thường nhắc nhở:

-“Khùng thời ba Tớ một Thầy,

Giảng-dạy dẫy-đầy rõ việc Thiên-cơ.” (Q.1)

-“Thiên-cơ biến-ảo diệu-huyền,

Hiệp chung tam cõi dưới miền trần-ai.”

(Xuân Hạ tác cuồng thơ)

-“Bá-gia ai biết thì ưa,

Tôi chẳng nói thừa những việc Thiên-cơ.” (Q.1)

-“Thiên-cơ ai dám nói thừa,

Mà trong bá-tánh chẳng ưa Điên Khùng.” (Q.1)

          Được biết, trong chuyến “Dạo Lục châu”, Đức Thầy cũng thường nói Thiên cơ để giác tỉnh người đời mau kíp lo việc tu hành:

-“Cho thiên-hạ tựu đông vầy,

Rồi mới ra bài hát việc Thiên-cơ.”

-“Giả người tàn tật đón xe,

Rồi lại nói vè ròng việc Thiên-cơ.”

-“Dạo cùng khắp cả Sài Thành,

Khi ca khi lý nói rành Thiên-cơ.”

 (Q.1, Khuyên người đời tu niệm)

Đó chẳng qua vì Ngài đã biết trước được định luật xoay chuyển của máy trời và được lịnh của Phật Trời nên mới tiết lộ:

-“Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt,

Máy thiên-cơ mỗi phút mỗi thay.” (Q.2)

-“Cơ thâm họa diệc từ đây có,

Bộ máy thiên-cơ ắt đảo huyền.”

(Lộ chút cơ huyền)

-“Thấy thiên-cơ khó nỗi yên ngồi,

Thương lê-thứ tới hồi khổ-não.” (Q.4)

-“Thiên-cơ biến đổi can-qua,

Gẫm trong thế-giới còn đôi ba phần.” (Q.3)

          Và Ngài đã không ngần ngại tỏ bày hết mọi việc do “lý Thiên đình hoạch định” cốt sao cho người đời biết được mà lo tu tỉnh, đừng để khi đến chuyện xảy ra rồi mới giựt mình hối tiếc: “Ủa, ủa thì ra rất muộn màng”. Bởi vì:

-“Việc Thiên-Cơ, Khùng tỏ hết trơn,

Cho trần-hạ tường nơi lao-lý.” (Q.2)

-“Chừng nào bổn-đạo hiểu thông,

Thiên-cơ đạo-lý để lòng mới thôi.” (Q.3)

-“Cho dân đều hiểu cuộc đời,

Thiên-cơ để dạ Lão thời yên thân.”

(Từ giã làng Nhơn Nghĩa)

Vì vậy:

-“Việc biến-chuyển Thiên-Cơ rất gấp,

Khuyên chúng-sanh hãy rán tu-hành.” (Q.2)

-“Trưng-bày tích cũ đành-rành,

Thiên-cơ đạo-đức tu-hành phận tôi.”

(Để chơn đất Bắc)

Tóm lại, Đức Thầy đã vưng lịnh Phật Trời khai thông nền Đại đạo, dùng Sấm Giảng tiết lộ Thiên cơ để giác tỉnh người đời, mau sớm lo tu hiền chơn chất hầu tránh cơn tận diệt trong thời kỳ Hạ nguơn mạt pháp. Do đó, dầu biết trước những nạn tai trên bước đường truyền giáo nhưng Ngài vẫn đành cam chịu:

“Thiên cơ số mạng biết tri,

Mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi ?” (Q.1)

Tuy nhiên, có lẽ do sự hiểu lầm hoặc vì lý do nhạy cảm nào đó mà trước năm 1975, trong quá trình phổ thông Giáo lý PGHH khắp nơi, Ông Lê văn Phú tự Tho đã có đặt ra bản Nội lệ gồm 5 điều để mọi người tuân thủ trong thời gian thuyết giảng mà một trong năm điều đó là “Tuyệt đối không bàn Thiên cơ, thời cuộc đúng theo Thánh ý của Đức Thầy trong bài “Lới Tâm Huyết”. Hôm nay, chúng tôi đọc lại “Lời Tâm Huyết” này của Đức Thầy được viết tại Sàigòn vào mùa Hè năm Ất Dậu (1945), trong đó có điều thứ 3 ghi vỏn vẹn như thế này:“Không được bàn tán thời cuộc.”

Rõ ràng, thời cuộc khác với thiên cơ nên việc người tín đồ PGHH bàn chuyện thiên cơ không thể cho là trái với ý chỉ của Đức Thầy. Bởi vì ở vào thời điểm cực kỳ ác liệt trước khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, Đức Thầy cấm người ta bàn tán xôn xao về thời cưộc vì có thể bị mang họa vào thân hoặc dễ gây ảnh hưởng xấu cho đoàn thể PGHH nên Đức Thầy ra lịnh cấm tín đồ bàn tán về thời cuộc thì thật là hợp tình, hợp lý.

Trong hiện tình thế giới hiện tại, trước những thiên tai, nhân họa như động đất, sóng thần, đại hồng thủy, bão lụt, núi lửa, đất trùi…và những cảnh tương tàn, tương sát, khủng bố… đang diễn ra khắp nơi thì những câu Sấm Giảng về Thiên cơ (qua sự tiên tri của Đức Thầy) hình như ngày càng rõ nét.

“Ngẫm việc thiên-cơ càng biến-chuyển,

Xem chừng địa-lý quá xung-xăng.”

(Mười bốn tháng mười)

“Thấy thiên-cơ khó nỗi yên ngồi,

Thương lê-thứ tới hồi khổ-não.” (Q.4)

“Chuyện Thiên-Cơ nói rất não-nồng,

Câu hữu-lý bá-tòng khó sánh.” (Q.4)

Đặc biệt, đoạn Sấm Giảng sau đây mà Đức Thầy tiên đoán từ năm 1939 đã ứng nghiệm 100% với cuộc Thế chiến thứ nhì (1939-1945), nay đang được nhiều người bàn tán và cho rằng Lịch sử có thể tái diễn vì vừa bước sang năm Tân Mão (2011) mà đã có nhiều biến động, gây chết chóc và tàn phá khắp nơi trên thế giới; đó là:

Mèo kêu bá tánh lao xao,

Đến chừng rồng rắn máo đào chỉn ghê.

Con ngựa lại đá con ,

Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao.

Khỉ kia cũng bị xáo xào,

Canh khuya gáy máu đào mới ngưng.”(Q.1)

Hay là:

“Thiên-cơ thế-giới đà biến-chuyển,

Từ rày trần-hạ lợi-danh trôi.”

(Lộ chút cơ huyền)

Ngoài ra, nếu có ai thắc mắc về Thiên cơ cho rằng không phù hợp hoặc không theo đúng Giáo lý của Đức Thầy, xin tìm hiểu ý nghĩa của chữ Sấm Giảng là gì sẽ biết. Đồng thời, cũng xin vui lòng đọc lại đoạn văn sau đây trong bài “Thay lời tựa” và suy gẫm  thật kỹ trước khi phê phán người tín đồ PGHH xem có nên bàn việc Thiên cơ hay không?

“Ðến trung tuần tháng Tám, Ta cùng Ðức-Thầy mới tá hiệu Khùng Ðiên, mượn bút mực tiết lộ lấy Thiên-cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn-năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo”.

Chúng tôi rất mong sự đóng góp quý báu của chư quý đ/đ về đề tài này để những lời vàng ngọc và ý chỉ của Đức Thầy càng thêm sáng tỏ.

Xin chân thành cảm tạ./.

 

 

 

Comments