1. Trang Nhà

 

Lời Giới Thiệu

          Kính thưa Quý Đồng-đạo, Thân-hữu và Đồng-hương,

         Nhằm mục-đích phát-huy Chánh-pháp Vô-vi của Đức Phật Thích-Ca từ ngàn xưa truyền lại và phổ-truyền Giáo-lý Phật-Giáo Hòa-Hảo do Đức Huỳnh Giáo-Chủ đã dày công hoằng-hóa từ ngày 18/5 năm Kỷ-Mão (1939), trang nhà Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH) hân-hoan ra mắt quý đồng-đạo và thân-hữu khắp nơi.

         Đây cũng là diễn-đàn để quý đồng-đạo, thân-hữu, đồng-hương, các Ban Trị-Sự PGHH Địa-Phương và Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trao-đổi những tin-tức liên-quan đến Giáo-sự và tạo sự liên-lạc dễ-dàng khi cần-thiết.

         Với lập-trường Quốc-Gia Dân-Tộc, chúng tôi luôn nêu cao ngọn cờ Chánh-nghĩa: Tự-Do, Dân-Chủ và Nhân-Bản cho đồng-bào và nhân-loại. Cương-quyết chống lại Độc-Tài dưới bất cứ hình-thức nào và nhất là không chấp nhận thuyết Vô-thần, phi Đạo-đức.

         Đồng-thời với Tôn-chỉ: Phụng-sự Đạo-pháp và Giáo-hội, chúng tôi nhứt tâm nghiêm-chỉnh tuân-hành những ý chỉ quý-báu của Đức Tôn-Sư để lại hầu làm cho Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo ngày càng vững-mạnh, xứng-đáng là một trong những Tôn-giáo sáng-danh trên Thế-giới, dẫn-dắt chúng-sanh tiến đến cõi Đại-đồng, thoát mê về giác như lời Đức Huỳnh Giáo-Chủ hằng mong-ước:

                          Ước-mơ thế-giới lân Hòa-Hảo,

                          Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.

         Rất mong được sự đóng-góp nhiệt-tình của Quý Đồng-đạo và Thân-hữu để trang nhà Phật-Giáo Hòa-Hảo luôn là tiếng nói chung của người tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo nơi hải-ngoại.

         Trân-trọng cám ơn và kính chào Quý vị,

           Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH
 

Tin Cập Nhật

 

Tin Cập Nhật

 • Tường-Trình Thành-Quả Hoạt-Động và Diễn-Từ Mãn-Nhiệm của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014) Tường-Trình Thành-Quả Hoạt-Động và Diễn-Từ Mãn-Nhiệm của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014 ...
  Posted Jul 5, 2014, 8:52 AM by Trung Hiếu Nguyễn
 • Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO năm Giáp-Ngọ (2014) GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905 ...
  Posted Apr 16, 2014, 11:07 AM by Trung Hiếu Nguyễn
 • Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017) GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA. Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619 ...
  Posted Apr 15, 2014, 2:17 PM by Trung Hiếu Nguyễn
 • 2014-04-11 Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada Theo lời mời của Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo gồm các Đồng-đạo ...
  Posted Apr 13, 2014, 5:55 PM by Trung Hiếu Nguyễn
 • 2014-04-04 Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905 ...
  Posted Apr 13, 2014, 11:41 AM by Trung Hiếu Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 63. View more »